Lilleholt: Motorvejspenge skal findes i denne regeringsperiode

Senest i 2018 skal der findes penge til at bruge nødsporet på den fynske motorvej som et tredje spor ifølge Lars Chr. Lilleholt (V). Det er den bedste løsning lige nu ifølge klima- og energiministeren.

- I den her regeringsperiode skal der træffes en politisk beslutning.

Det er meldingen fra klima- og energiminister, Lars Chr. Lilleholt (V), i et interview med TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Thomas Funding. Her søger Funding svar på, hvornår fynboerne endelig kan få udvidet motorvejen syd om Odense med endnu et spor.  

Efter en lang periode hvor de fynskvalgte politikere på Christiansborg har haft svært ved at sætte en dato på, hvornår pengene til motorvejsudvidelsen kommer, så er Lilleholt ikke bleg for nu at sætte en bagkant på. 

- Jeg arbejder for at der træffes en beslutning i denne regeringsperiode. Det vil sige inden et folketingsvalg, siger klima og energiministeren.

Kun penge til nødsporsløsningen
Men træerne vokser dog heller ikke ind himlen hos den odenseanske minister. For imens der på Fyn bliver arbejdet hårdt for at få udvidet med endnu et spor - som hele tiden har været planen - ja så er Lilleholt kun indstillet på at finde penge til at indragde det nuværende nødspor som et ekstra tredje spor.  

- Det mest realistiske er, at vi inddrager nødsporet, som så bliver det tredje spor. Det vil for mig at se være en god løsning på den korte og mellemlange bane. Når vi kigger rigtig mange år ud i horisonten, så skal vi have tre veletablerede spor henover. Men for mig er det afgørende, at vi kommer i gang, siger Lars Chr. Lilleholt til Thomas Funding. 

Økonomisk er det da også noget lettere for regeringen at finde penge til nødsporsløsningen. Den koster ca. 270 mio. kr., imens udvidelsen af motorvejen løber op i cirka fem mia. kr.

Nogle peger på, at dét her er en halv løsning?

- Jeg tror, at det handler om at være realistisk om, hvad der kan findes af penge. At inddrage nødsporet vil kunne sikre en lang bedre trafikafvikling, end vi har på nuværende tidspunkt.

Men risikerer du ikke at gøre Fyn en bjørnetjeneste ved at tage nødsporsløsning. For så letter du presset fra Christiansborg og så får man aldrig den fulde løsning?

- Risikoen ved den taktik (kun at satse på den oprindelige løsning, red.) det vil være, at der ikke er noget vil lykkes. At vi bare kommer til at sidde og ventem, og der går alt alt for lang tid. Og i den mellemværende periode kommer det til at koste arbejdspladser og ventetid på motorvejen. Derfor er det vigtigste for mig, at vi kommer i gang. Og den bedste måde at komme i gang på, er at inddrage nødsporet, siger Lars Chr. Lilleholt. 

TV 2/Fyn følger op på sagen fredag. 

Hele Thomas Fundings interview med Lars Christian Lilleholt (V).