Lose: EU-kattelem kan hjælpe tredje motorvejsspor på vej

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) går nu ind i kampen for et tredje motorvejsspor over Fyn. Hun mener EU-kattelem kan give penge til udvidelse, selvom transportminister gang på gang har sagt nej.

Mens transportminister Ole Birk Olesen (LA) fortsat fastholder, at der ikke er penge til et tredje motorvejsspor, så kommer der nu en direkte modsat melding fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Hun har haft sit embedsapparat til at kigge på sagen. Og de har måske fundet en kattelem i EU-lovgivningen, som kan hjælpe et tredje motorvejsspor på vej.

quote Det er faktisk sådan, at E20 er en del af et særligt prioriteret transeuropæisk transportnetværk. Og der har man faktisk lov at prioritere det meget højt og tage en dialog med EU-systemet, hvis man har problemer med konvergenskrav.

Regionsrådsformand, Stephanie Lose (V).

Regionsrådsformanden opfordrer nu transportministeren til at undersøge den nye mulighed nærmere.

- Jeg har ikke adgang til EU-systemet. Men det har transportministeren. Derfor synes jeg, han skal bruge den adgang til til at få rede på det her. Det her projekt bør have så høj prioritet, at man får sat det i gang. Vi kan ikke stiltiende se til, at der hver eneste uge er adskillige eksempler på, at trafiken går fuldstændig i stå, og folk kommer alvorligt til skade, siger Stephanie Lose.

Sagen er den, at selvom der ligger 4,2 milliarder kroner i infrastrukturfonden, så kan Danmark ikke bare uden videre bruge dem til at sætte nye infrastrukturprojekter i søen. Danmark er nemlig forpligtet til at oveholde EU´s såkaldte konvergenskrav.

Det betyder kort sagt, at Danmark har et såkaldt anlægsloft, vi skal overholde. Eller med andre ord: Selvom vi har pengene til at anlægge et stykke vej, så kan vi ikke bare gøre det, fordi vi så får for stort underskud på de offentlige finanser.

EU-dispensation

Men når det gælder en motorvejsstrækning som E20, som ikke bare binder Danmark men hele Europa sammen, så er der mulighed for at søge dispensation for anlægsloftet.

Sådan lyder det fra regionsrådsformanden.

- Man henviser til alle mulige konvergenskrav og anlægslofter. Men det er faktisk sådan, at E20 er en del af et særligt prioriteret transeuropæisk transportnetværk. Og der har man faktisk lov at prioritere det meget højt og tage en dialog med EU-systemet, hvis man har problemer med konvergenskrav, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Så når nusituationen er, som den er, på E20, skal der her lyde en opfordring til transportministeren om at få undersøgt alle tænkelige muligheder.

E20 del af Ten-T 

E20 er en del af det såkaldte TEN-T-vejnet. Det er motorveje, som EU anser som hovedfærdselsårer i forhold til at binde unionen sammen.

Og her spiller E20 en nøglerolle, fordi strækningen binder sydeuropa sammen med skandinavien.

Og her peger Stephanie Lose på, at EU's parlament netop argumenterer for, at Stabilitets- og vækstpagten netop ikke må stille sig i vejen for investeringer i TEN-T-nettet.

Faktisk har Danmark forpligtet sig til, at TEN-T-nettet skal være fuldt udbygget i 2030. 

TV 2/Fyn forsøger at få en kommentar fra Transportminister Ole Birk Olesen (LA)