Mørketal: Langt flere ulykker end politiet registrerer

Der sker langt flere ulykker på motorvejene, end politiets officielle statistikker viser. Det giver dårligt beslutningsgrundlag, siger overlæge.

- Man skal huske, at mange beslutninger vedrørende ændringer af veje baserer sig på den officielle uheldsstatistik. Problemet er bare, at den officielle statistik viser alt for få tilskadekomne. Derfor kan man spørge sig selv, om trafikale beslutninger bliver truffet på et ordentligt oplyst grundlag.

Sådan siger Jens Lauritsen, overlæge hos Ulykkes Analysegruppen på Odense Universitetshospital. Her registreres alle personer, som er indblandet i ulykker på de fynske motorveje. 

Og det er langt flere, end politiet registrerer.

Jens Lauritsen fortæller, at politiet kun registrerede 185 uheld med personskade på motorveje i hele landet 2015. Til sammenligning registrerede Ulykkes Analysegruppen 140 ulykker med personskade i 2015 alene på de fynske motorveje.

Noget tyder altså på, at der sker mange flere motorvejsulykker end dem, der ingår i den officielle statistik.

Det skyldes forskelle i opgørelsesmetode, fortæller Jens Lauritsen.

Ulykkes Analysegruppen registrerer alle, der bliver behandlet efter et biluheld på motorvejen. Til sammenligning registrerer politiet kun uheld, hvis der har været et politimæssigt eller juridisk aspekt i ulykken.

- Og det betyder altså, at antallet af motorvejsulykker er langt større, end politiets statistikker viser, siger Jens Lauritsen.