I det fynske folks tjeneste

Ny regering: Masser af motorvej - men ikke over Fyn

Billund-, Aarhus- og Hillerød-motorvejen nævnes som projekter, der skal nyde fremme. Ikke et ord om Fyn i nyt regeringsgrundlag.

Hvis fynboerne havde sat næsen op efter, at den nye regering ser med nye øjne på et ekstra spor eller et nødspor til at afhjælpe trafikken og de mange ulykker på den fynske motorvej, så må de tro om igen.

Derimod hedder det i regeringsgrundlaget mellem Liberal Alliance, Venstre og Konservative, at regeringen ønsker at investere i flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i bedre infrastruktur for eksempel en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg.

Af disse projekter foreligger der i dag kun et færdigt beslutningsgrundlag for Kalundborg-motorvejen. Regeringen vil derfor tilvejebringe et beslutningsgrundlag for de øvrige projekter.

Ifølge regeringsgrundlaget vil en ny midtjysk motorvej kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.

Læs også DI: Storebæltsbroen kan betale et tredje spor

Mere E45
Regeringen vil i 2017 tage initiativ til at få undersøgt en ny midtjysk motorvej. Der gennemføres en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev. 

Regeringen har på østjyske motorvej afsat 500 millioner kroner på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg.

Desuden slås det fast "at fremkommeligheden i de kommende år også skal forbedres på andre strækninger af E45".

Mere ved hovedstaden
Med finanslovaftalen for 2017 er der afsat et statsligt bidrag til en forundersøgelse af en østlig ringvej i København (havnetunnel). Undersøgelsen vil blandt andet belyse fiansieringsmulighederne.

Læs også Sporskifte: Fynske borgmestre accepterer nødsporsløsning

På Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød vil regeringen gennemføre en VVM-undersøgelse af en udvidelse af den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen.

Måske kan der spores et håb i, at "regeringen i forbindelse med de politiske forhandlinger om løsning af udfordringerne frem til 2025 at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer".

Samtidig slås det dog fast, at "at der er i de kommende år er meget begrænset plads til nye store transportinvesteringer".

Hans Chr. Schmidt (V) afløses af Liberal Alliances Ole Birk Olesen som ny transportminister.