I det fynske folks tjeneste

Sporskifte: Fynske borgmestre accepterer nødsporsløsning

Alle ti fynske borgmestre bakker nu op om en midlertidig løsning med kørsel i nødsporet på E20 Vestfyn.

Foto: Claus Fisker/Scanpix

Private og erhvervsdrivende fynboer bruger hver eneste dag tid på at holde i kø på den fynske motorvej, fordi de to spor henover Vestfyn ikke er tilstrækkelige til at håndtere trafikmængden.

Derfor har de fynske borgmestre i en årrække kæmpet for at få lov at udvide motorvejen med et tredje spor. Endnu har der dog ikke været politisk flertal på Christiansborg for at bruge pengene på det, og derfor har borgmestrene nu ændret kurs.

I en fælles udtalelse til transportminister Hans Chr. Schmidt (V) udtrykker de ti borgmestre håb om, at der snart bliver fundet en løsning. Men indtil da støtter de nu op om ministerens forslag om at benytte nødsporet som et tredje spor på motorvejen.

- Vi har et erklæret mål om, at E20 Vestfyn skal udvides med en permanent 3.-sporsløsning. Det er førsteprioritet for os på Fyn - og det vil det vedblive at være. Vi bemærker os samtidig, at en nødsporsløsning ikke skubber en permanent løsning ud i fremtiden i forhold til nu - og anerkender tilligemed, at den understøtter den kommende permanente udbygning. Dette bla. ved at et forstærket nødsporstracé i fuld bredde senere letter det logistiske arbejde, når der skal etableres trafikomlægninger ved anlægget af den permanente udvidelse, skriver de fynske borgmestre i den fælles meddelelse til ministeren. 

Læs også Fynske politikere: Vi skal have det tredje spor, nu!

Så sent som for to uger siden mødtes de fynske borgmestre og folketingspolitikere til et møde på Odense Rådhus, hvor det tredje spor på den vestfynske motorvej var på dagsordenen.

Mødet kom i kølvandet på TV 2/FYNs fokus på trængslen på den fynske motorvej, hvor antallet af ulykker er steget med 57 procent siden 2011. Hver dag kører der  cirka 20.000 flere biler over Fyn, end der gjorde i 2005. 

Men selvom de fynske politikere i langt overvejende grad var enige om, at E20 på Vestfyn skal udvides med et ekstra spor, så var der dog uenighed om, hvorvidt nødsporet på Vestfyn skulle inddrages til at aflaste trafikken midlertidigt, som transportministeren foreslog på et møde med Fynsk Erhverv i starten af oktober måned.

Den uenighed er altså nu fejet af bordet.

- Vi bakker op om, at trængselsproblemet må løses, og at ministeren vil gå i Folketinget og søge flertal for midlerne hertil. En nødsporsløsning med for eksempel 100 kilometer i timen i morgen- og eftermiddagsmyldretiden - og uændret 130 kilometer i timen den resterende tid af døgnet - via intelligente, elektroniske infotavler langs vejen - vil være en brugbar løsning. Endvidere at forberedelse af broer, ramper og til- og frakørselsanlæg forberedes for den permanente 3.-sporsudvidelse og togbanetracé, skriver de ti borgmestre.