Udlænding i Danmark: 300 millioner for at køre på motorvejen

Der er dog stor usikkerhed om beløbets størrelse, hedder det i notat om nye vejafgifter.

Udenlandske bilister på danske motorveje kan give 300 millioner kroner ekstra i den danske statskasse.

Det fremgår af de beregninger, som regeringen har fremlagt i forbindelse med forliget om et tredje spor på den vestfynske motorvej og nedsættelse af brotaksten på Storebælt.

Det forudsætter at regeringen kan give kompensation til danske person- og varebiler, der benytter motorvejssystemet.

- Provenuet opgjort efter kompensation til danske bilister og efter tilbageløb og adfærd samt administrative omkostninger kan med betydelig usikkerhed beregningsteknisk opgøres til i størrelsesordenen 300 mio. kr. årligt ved introduktion af en dansk ordning i 2020, hedder det i følgebilaget til aftalen med Dansk Folkeparti.

Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejbenyttelsesafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at benytte vejnettet i bl.a. Danmark.

- Ordningen forventes således baseret på elektroniske vignetter, hvor betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre. Myndighederne kan ved opslag i databasen afgøre, om der er betalt afgift for de enkelte biler. Udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker. Datagrundlaget for at opgøre provenueffekterne af en tilsvarende afgift i Danmark er meget spinkelt, og det samlede provenu kan derfor alene opgøres som en størrelsesorden, hedder det.