I det fynske folks tjeneste

Ikke kun løb der generer bilister på Storebæltsbro

TV 2/Fyns aktindsigt viser, at uheld, is, påsejlingsrisiko og vindforhold er den hyppigste årsag til trafikale gener på Storebælt.

1 af 2

Mens bølgerne går højt om transportminister Ole Birk Olesens beslutning om at lukke for fremtidige broløb på Storebælt, viser det sig nu, at vinden er den hyppigste årsag til trafikale gener på broen.

TV 2/Fyn har søgt aktindsigt hos Sund & Bælt, og oplysninger herfra viser, at det er vindforholdene på broen, der i to ud af tre tilfælde har total-lukket for broen.

Derefter er det nedfalden is, trafikuheld og påsejlingsalarmer, der har udløst lukningerne.

Læs også Kæmper for broløbet: Har bedt om møde med ministeren

Storebæltsbroen har siden 1999 været lukket totalt i190 timer.

Delvise lukninger har ramt broen i enten øst- eller vestgående retning i 109 timer.

Hos Sund & Bælt understreger man, at broløbene - herunder løbet på lørdag -  IKKE lukker broen. 

- Der er IKKE tale om en delvis lukning på lørdag. Broen har åbent hele dagen. Der er blot tale om en omlægning af trafikken, så vi har dobbeltrettet trafik og hastighedsbegrænsning på 80 km/t med passage både i østlig og vestlig retning. Trafikomlægningen er yderligere planlagt i et tidsrum, hvor trafikken over forbindelsen er lav og derfor kan afvikles i ét spor pr. retning, oplyser Lene Gebauer Thomsen. 

Læs også Heunicke før broløbet: Jeg har ikke trænet så meget som jeg gerne ville

Derfor lukkede det 

Stop for broløbene på Storebælt kommer efter en instruks fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Han meddelte den 27. juni Folketingets transportudvalg, at de faste forbindelser er kritisk infrastruktur, og at der derfor ikke kan afvikles motionsløb eller motionscykelløb her. 

Beslutningen er truffet på baggrund af en ny administrationspraksis fra Vejdirektoratet, hvor der som hovedregel ikke gives tilladelse til arrangementer på motorveje og statsveje i drift.

- Såfremt der helt undtagelsesvis overvejes tilladelse til afholdelse af arrangementer på motorveje, træffes beslutningen om evt. tilladelse til afholdelse af arrangementet efter drøftelse med departementet, hedder det.