I det fynske folks tjeneste

Forlanger klar besked fra minister: Bliver vi tvunget til it?

Der bliver efter alt at dømme ikke ændret noget i de lovbilag, som pålægger landets dagtilbud at gøre brug af it og digitale redskaber. Det vækker ærgrelse hos Daginstitutionernes Landsorganisation.

00:20

Tanja Krabbe, sekretariatschef i Daginstitutionernes Landsorganisation, vil have børne- og socialminister Mai Mercado (K) til at melde tydeligt ud, om it er et krav i børneinstitutioner.

Det vækker undren blandt landets dagsinstitutioner, at Børne- og Socialministeriet tilsyneladende fortsat afviser at ændre ordlyden af de bilag til den nye bekendtgørelse vedrørende læreplanstemaer i dagplejer, vuggestuer og børnehaver, som indeholder krav om it i alle landets daginstutioner.

Bekendtgørelsen - og særligt dens bilag - er i høringsfasen blevet skarpt kritiseret af blandt andre Daginstitutionernes Landsorganisation, som frygter, at de nye formuleringer, vil skabe store problemer for eksempelvis landets Rudolf Steiner-institutioner.

- Det står fuldstændig klart i bekendtgørelsen, at der er krav om, at man skal bruge it. Der er faktisk mange dagtilbud, som gerne vil have lov til at udvikle børnene på en måde, så de får deres kreative processer i deres hjerner gjort mere klar, før man giver dem tekniske værktøjer. 

Læs også Minister på direkte tv: - Det er sjældent jeg lover noget så håndfast som nu

- På den måde bliver de meget bedre til at bruge it i fremtiden, siger Tanja Krabbe, der er sekretariatschef i Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO).

Metodefriheden er der – det er det, der bliver sagt – hvorfor er det ikke godt nok?

- Metodefrihed bliver noget fluffy i kanten, når man siger, at det, der er frihed til, er at efterleve den her meget, meget, meget detaljerede tekst. Det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker, at de pædagogiske fagfolk har frihed til at vælge forskellige måder at udvikle børnene på, siger Tanja Krabbe.

DLO: It-krav skal tages ud af lovens bilag

Stridens kerne er bilag nummer fem og seks til den bekendtgørelse, som skal træde i kraft 1. juli 2018.

Ministeriet er i gang med at finpudse bekendtgørelsen, som for nylig har været i høring. Den beskriver de nye læreplanstemaer, som samtlige dagtilbud fremover vil skulle leve op til for at kunne opnå tilskud.

Udgangspunktet er det udkast til en ny bekendtgørelse, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) netop har haft i høring, og som blandt andet beskriver it som:

"... en grundlæggende kulturtektik, som børn skal have mulighed for at bruge i et eksperimenterende fællesskab. Børn skal være skabende og producerende og samtidig få erfaringer med at bruge it på etisk forsvarlige måder i forhold til sig selv og andre"

Udkastet til bekendtgørelsen slår samtidig fast, at børnene skal:

"... have mulighed for at stifte bekendtskab med og anvende forskellige teknologiske redskaber som eksempelvis gps, digitalvægt, webkamera". 

Læs også Kendt tv-vært: Vi tager vores børn som gidsler i en digitaliserings-liderlighed

01:26

Det er svært at få et klart svar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K). Her et længere uddrag af interviewet med ministeren, som ikke vil pålægge nogen at bruge it - men samtidig fastholder, at man lokalt må finde ud af, hvordan man vil bruge it.

Luk video

Minister: Der er plads til de teknologiforskrækkede

Selvom bekendtgørelsens formuleringer er meget klare, har ministeren flere gange har sagt, at hun ikke ønsker at tvinge it ned i halsen på dagtilbud, som ikke ønsker det.

Alligevel er der ikke udsigt til, at formuleringerne i bilagene bliver ændret.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) forklarer baggrunden for, at bekendtgørelsen og dens krav om it i alle landets dagtilbud er skrevet, som det er tilfældet:

- Det er der 98 procent af landets dagtilbud, som synes er rigtig vigtigt, og er en rigtig god ide. De tager det (it og digitale redskaber, red.) ned og bruger det aktivt hver eneste dag. 

Læs også Frygt for krav om it i alle vuggestuer og børnehaver

Hvad så med de andre?

- Så er der nogen, der af den eller anden grund er it-forskrækkede og ikke bryder sig om det. Dem er der selvfølgelig også plads til. Der står jo lige præcis ikke, at man på nogen bestemte måder skal bruge it. Derfor ville jeg lige trække vejret. Der kommer ikke nogen og pålægger nogen noget i det her. Jeg gør i hvert fald ikke.

Men det her handler ikke om metodefrihed, for det har jeg hørt dig sige rigtig mange gange. Det handler om, om man har frihed til at sige, at der skal ikke være digitale instrumenter, der skal ikke være it til vores børn?

- Jeg mener, der er fuldstændig mulighed for at planlægge lokalt, og det skal der være.

Men det er jeg spørger dig om, det er: Skal der være mulighed for at vælge it helt fra?

- Det har man jo mulighed for. Det er jo grundlæggende muligt at selv prioritere lokalt, og sådan skal det også være.

Hvorfor skriver I så her, at man skal?

- Fordi it jo naturligt indgår i rigtig, rigtig mange daginstitutioner. Det er et vilkår i langt størstedelen af landets daginstitutioner. Jeg synes, det her begynder at nærme sig en storm i et glas vand. Hvis man ikke har lyst til at bruge it i Steiner institutionerne, så behøver man altså ikke gøre det, siger børne- og socialminister, Mai Mercado.

01:08 Luk video

Populære dagtilbud vil blive ramt

Ministerens udmeldinger er modstridende, mener man hos DLO.

Her frygter man, at landets kommuner, når de kommer på tilsynsbesøg i daginstitutioner landet over - trods ministerens udtalelser - vil håndhæve kravet om it, som det står beskrevet i bekendtgørelsen.

- De dagtilbud, som ministeren siger, kun udgør de sidste to procent. Det er dagtilbud, som er meget populære, som forældre vælger til og vælger at køre langt efter. Det er dagtilbud, der er rigtig mange af, og som vil få problemer, hvis teksten bliver vedtaget, som den ligger nu, lyder svaret fra Tanja Krabbe fra DLO.

To af partierne bag den nye bekendtgørelse - Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - har tidligere bedt ministeren sikre, at it og digitale redskaber ikke kommer til at indgå som et krav, men det har altså ikke ført til ændringer i beskrivelserne af de nye læreplanstemaer.

Børne- og Socialministeriet har dog foreløbig ikke villet komme med at klart og entydigt svar på, hvordan den endelige bekendtgørelse ser ud, selvom den skulle være færdig og kun mangler ministrerens underskrift.

Ministeriet har dermed heller ikke - trods gentagne forespørgsler - villet give et klart svar på, om den endelige udgave af bekendtgørelsen omfatter en ændring i de meget omstridte bilag.