I det fynske folks tjeneste

Forældredrab på Langeland: Hvem skal have den efterladte datter?

En sag om anbringelse af en seksårig pige fra Snøde på Langeland, efter at hendes biologiske far dræbte hendes mor og dennes kæreste, skaber ny debat om reglerne om forældremyndighed.

Hvem skal have forældremyndigheden, når den ene forælder slår den anden forælder ihjel?

1. marts trådte ny lovgivning i kraft, så en forælder ikke længere har fortrinsret til at få forældremyndigheden, hvis vedkommende har dræbt den anden forælder.

Men siden har der været en sag fra Langeland, der har skabt ny debat om reglerne. Her er en 25-årig mand sigtet for at have dræbt sin 23-årige ekskæreste og hendes kæreste i Snøde på Langeland i april 2016.

 

Læs også Snøde i chok efter drab

 

Parrets fælles seksårige datter blev sendt til sin farmor i stedet for sin mormor og morfar, som hun ellers ifølge fyens.dk havde boet hos i lidt under halvdelen af sit liv.

Det har fået Socialdemokratiet til at indkalde social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i samråd for at få svar på, om den nye lovgivning bliver administreret tilfredsstillende.

- Jeg nærer grundlæggende tillid til, at myndighederne administrerer de nye regler, sådan som de er tiltænkt - med barnet i fokus, lyder ministerens svar.

Minister afviser kritik
Karen Ellemann understreger, at hun ikke kan tale om konkrete sager.

 - Fra 2009 og frem til vi lavede lovændringen, var der fem sager. Siden har der været en enkelt sag, siger hun.

- Det skal ikke lyde, som om jeg siger, at alt bare er vidunderligt, for det er fuldstændig forfærdeligt, når sådan noget sker. Men jeg mener faktisk, at vi har lavet de rigtige lovkomplekser på området.

Landets 98 kommuner modtog 26. februar en vejledning om den nye lov. Og Karen Ellemann føler sig helt overbevist om, at kommunerne er "fuldt ud bekendt med de skridt, der skal tages".

Retsordfører Trine Bramsen (S) efterlyser, at sagerne behandles hurtigere, så børnene ikke skal vente længe på at få svar på, hvor de skal vokse op.

Men Karen Ellemann tror ikke, at processen kan udføres hurtigere:

- Det er vigtigt at få skabt klarhed så hurtigt som muligt, men det er også vigtigt, at afgørelsen træffes på det mest oplyste grundlag. Jeg tror ikke, vi kan sætte yderligere turbo på.

 

Fakta om reglerne om forældremyndighed

Loven om forældremyndighed blev ændret i februar efter en drabssag fra Langeland.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) er blevet kaldt i samråd tirsdag eftermiddag om myndigheders tildeling af forældremyndighed, når den ene forælder slår den anden ihjel.

Her skal hun efter ønske fra Trine Bramsen (S) svare på, hvordan den nye lovgivning på området er blevet administreret, og om den har bragt barnets tarv i fokus.

Læs her om forløbet, der har fået Socialdemokratiet til at kalde ministeren i samråd.

 * Spørgsmålene fra Socialdemokratiet stilles blandt andet på baggrund af en sag fra Langeland, hvor en 25-årig mand er sigtet for at have dræbt sin 23-årige ekskæreste og dennes 35-årige samlever.

 * Den sigtedes og ekskærestens fælles datter blev sendt til sin farmor i Svendborg i stedet for til sin mormor og morfar, som hun ifølge fyens.dk havde boet hos i lidt under halvdelen af sit liv.

 * Efterfølgende fik en advokat fra Hellerup tildelt forældremyndigheden over den seksårige pige af Statsforvaltningen, mens forældremyndigheden i praksis ligger hos pigens farmor og hendes samlever.

 * Sagsbehandlingen blev af juraekspert Marianne Holdgaard kritiseret for at være klodset håndteret og for ikke at være til barnets bedste.

 * Folketinget ændrede i februar lovgivningen på området, så hensynet til barnet i fremtiden skulle veje tungere.

 * Efter lovændringen får Statsforvaltningen nu i alle tilfælde, hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, til opgave at efterprøve, hvad der er bedst for barnet i relation til forældremyndigheden.

* Før lovændringen var reglerne sådan, at en forælder havde fortrinsret til forældremyndigheden, selv om vedkommende havde forvoldt den anden forælders død.

* En anden part, eksempelvis et familiemedlem til den dræbte forælder, kunne anmode om forældremyndigheden, men fik den kun, hvis det var af afgørende betydning for hensynet til barnet.

* En sag fra juli 2014 fik debatten til at blusse op. Her blev Hafida Bourouih dræbt af sin eksmand, der efterfølgende fik tildelt forældremyndigheden over deres to børn.

 Kilder: Folketinget, fyens.dk.