Dødsfald på Fangelvej: Direktør vil have ekstern undersøgelse

Nye oplysninger i sagen om en 50-årig kvindes dødsfald på Botilbuddet Fangelvej får nu direktøren i Odense Kommunes Ældre- og handicapforvaltning til at hente hjælp udefra.

Eksterne undersøgere skal gennemgå hele sagen om en 50-årig kvindes død på Botilbuddet Fangelvej i Odense Kommune. Det har ældre- og handicapdirektør, Gitte Østergaard, i dag via mail orienteret byrådet om. Her står der:  

"Siden jeg i torsdags sendte redegørelse vedr. Botilbuddet Fangelvej er der dukket nye oplysninger op i sagen. Oplysninger der også for mig er nye i forhold til den viden jeg havde, da jeg sendte jer redegørelsen.

Jeg har derfor, for at få det fulde indblik i sagsforløbet op til og efter den tragiske hændelse på Fangelvej besluttet, at jeg på mandag vil foranledige, at der iværksættes en ekstern undersøgelse af hele sagsforløbet."

Torsdag sendte direktøren en redegørelse til politikerne, hvor der blandt andet stod, at “Det er forvaltningens opfattelse, at vores retningslinjer, instrukser og generelle medicinhåndteringen er god.” 

Men der er altså alligevel oplysninger, som ikke var nået frem til direktøren, selvom det nu er mere end tre måneder siden, at kvinden døde. 

Odense Kommune placerede ansvaret hos medarbejderne

I ugen op til den 50-årige kvindes død reagerede personalet ikke, selvom de flere gange registrerede sygdomstegn hos kvinden, som fik det stærke psykofarmaka Leponex. Hun havde blandt andet kvalme og kastede op.

I tirsdags placerede Odense Kommunes ældre- og handicapchef, Kim Bøg-Jensen, det fulde ansvar for det kritisable forløb op til dødsfaldet hos medarbejderne og roste samtidig kommunens retningslinjer til medarbejderne.

- Vi mener, at de retningslinjer der er, er meget klare og tydelige. Fordi de henfører jo direkte til den indlægsseddel, der er i medicinpræparatet, sagde Kim Bøg-Jensen dengang.

Sagen kostede fire medarbejdere på bostedet jobbet, og yderligere otte fik en skriftlig advarsel. 

Medicininstruks levede ikke op kravene

Fredag afslørede TV 2/Fyn så, at instruksen til medarbejderne på botilbuddet intet nævnte om kvalme, opkast eller appetitløshed. Sygdomstegn der ellers står klart beskrevet i indlægssedlen for hendes medicin. Her står der, at en læge straks skal kontaktes. Men det skete ikke. 

Fredag kunne TV 2/Fyn også fortælle, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) ikke deler Odense Kommunes opfattelse af, at retningslinjerne for Leponex, var klare og tydelige, da kvinden døde. I et brev sendt den 29. august til kommunen og Botilbuddet Fangelvej skriver STPS, at den medicininstruks, som kommunen har sendt ind til styrelsen, ikke var god nok. I brevet til kommunen og Botilbuddet Fangelvej står der blandt andet:

"I fremsendte journalmateriale er det uklart, hvordan personalet håndterer og dokumenterer afvigelser i beboerens medicinindtag og på hvilken måde den lokale instruks for Leponex anvendes i praksis."

Ekstraordinært møde på tirsdag

Inden direktørens mail blev sendt ud lørdag eftermiddag, havde flere politikere fra Ældre- og handicapudvalget stillet spørgsmålstegn ved kommunens hidtidige forklaring om at det alene var medarbejdernes skyld, at kvinden døde.

Allerede fredag indkaldte den konservative ældre- og handicaprådmand, Søren Windell, udvalget til et ekstraordinært møde på tirsdag. Her er der kun ét punkt på dagsordenen: Dødsfaldet på Fangelvej.