I det fynske folks tjeneste

Fangelvej: Dødsfald havner på ministres bord

Efter TV 2/Fyns afsløringer kræver politiker nu, at ministrene skal forholde sig til sagen.

Nu indkalder Psykiatri – og Ældreordfører Jane Heitmann (V) ministre til samråd.

TV 2/Fyn har siden slutningen af august afdækket sagen om en kvindes dødsfald på Botilbuddet Fangelvej. Det får nu politiker Jane Heitmann (Venstre) til at bede de ansvarlige ministre om at forholde sig til sagen. Hun har tirsdag indkaldt Sundheds- og Ældreministeren og Socialministeren til samråd.

Hun vil vide, hvilke initiativer ministrene vil tage for at sikre patienternes sikkerhed på bosteder, og hvordan man vil sikre, at personalet på kommunale og private bosteder har de nødvendige kvalifikationer for en sikker medicinhåndtering.

Indkaldelsen kommer efter, at en mor fandt sin 50-årige datter død på botilbuddet Fangelvej. Sandsynligvis død af medicinforgiftning. Det skete efter en uge, hvor medarbejderne ikke reagerede på flere klare tegn på medicinforgiftning.

Siden har TV 2/Fyn afsløret, at der på tidspunktet for kvindens død lå forældede instrukser på Fangelvej. De instrukser, der var for medicinhåndtering på Botilbuddet Fangelvej i Odense, lever ikke op til gældende krav på området og medarbejderne burde ikke have orienteret sig i disse. Det har både en ekstern undersøgelse og Styrelsen for Patientsikkerhed har sidenhen slået fast.  

DERFOR ER FANGELVEJ SAGEN VIGTIG

De forældede instrukser viser, at der på ledelsesniveau ikke var handlet korrekt i forhold til at sikre, at de ansatte på Fangelvej havde de rette instrukser at orientere sig efter. 

 

Dette kom ikke frem og medarbejderne fik det fulde ansvar for forløbet op til kvindens død.

 

De gamle instrukser skulle have været erstattet af et nyt system allerede i 2018, men det skete ikke. Ifølge en ekstern undersøgelse "kan dette have været medvirkende årsag til, at der ikke blev handlet tilstrækkeligt professionelt af medarbejderne, der var på vagt i ugen op til dødsfaldet."

 

Direktør, Gitte Østergaard, fik først kendskab til de forældede instrukser, da TV 2/Fyn kontaktede hende for at få en kommentar til disse.