Fangelvej: Halvdelen af personalet er væk efter dødsfald

Kun otte af 16 medarbejdere er tilbage, efter at en kvinde i maj døde på Botilbuddet Fangelvej. Der er nu perioder uden sundhedsfagligt personale på arbejde.

Sagen om et dødsfald på Botilbuddet Fangelvej har haft store konsekvenser. Fire er blevet fyret og yderligere otte fik skriftlige advarsler. Men en ny rapport fra Socialtilsynet viser, at sagen også har betydet opsigelser og sygemeldinger. På nuværende tidspunkt er kun halvdelen af de 16 faste medarbejdere, der var på botilbuddet i maj måned, fortsat ansat. 

quote Det konstateres, at tilbuddet har et mål om, at der som minimum skal være en sundhedsfaglig medarbejder på hver vagt, og at dette ikke kan lade sig gøre i den aktuelle situation.

Uddrag fra Socialtilsynets rapport

Selvom der dækkes ind med vikarer fra andre botilbud i Odense Kommune, kan man læse i Socialtilsynets rapport, at det ikke er muligt at have sundhedsfagligt personale på alle vagter på grund af sagen. I rapporten står blandt andet:

"at der ofte er en enkelt fast medarbejder på en vagt og i nogle tilfælde kun vikarer på vagt. Det konstateres, at tilbuddet har et mål om, at der som minimum skal være en sundhedsfaglig medarbejder på hver vagt, og at dette ikke kan lade sig gøre i den aktuelle situation."

Socialtilsynet var på besøg på Fangelvej i januar, men efter dødsfaldet besøgte Socialtilsynet igen stedet. Her var der kun været fokus på de to punkter "Organisation og ledelse" samt "Sundhed og trivsel".

Selvom botilbuddet fortsat lever op til de gældende krav, anbefaler socialtilsynet, at der hurtigst muligt bliver ansat nye medarbejdere. Det store brug af vikarer gør, at beboerne "i mindre grad" har personale tilgængelig med relevant viden om og kendskab til deres behov, mål, indsatser og livsvilkår. 

Personalet fik skylden for dødsfald

Kvinden døde den 20. maj, efter at personalet i ugen op til dødsfaldet ikke reagerede på flere klare faresignaler. En sag hvor Odense Kommune indtil videre har placeret det fulde ansvar for det kritisable forløb hos medarbejderne. Fire er blevet fyret, og yderligere otte har fået en skriftlig advarsel.

Det fortalte TV 2/Fyn, men siden har vi afsløret, at medarbejderne arbejdede efter gamle medicininstrukser, som skulle være fjernet allerede i oktober 2018 - otte måneder før kvinden døde. Instrukser, som ledere, sygeplejersker og en socialoverlæge godt vidste, burde være fjernet.

Ny ledelse fokuserer på en struktureret hverdag

Botilbuddet fik ny leder den 20. maj - samme dag som kvinden blev fundet død. Den assisterende leder har været på Botilbuddet Fangelvej siden den 1. februar. Socialtilsynet vurderer, at de to ledere har de nødvendige komptencer til at løse de udfordringer, som botilbuddet har efter dødsfaldet og de få tilbageværende ansatte. 

Hos de ansatte, er der forskellige oplevelser af situationen. Nogle medarbejdere oplever utryghed og usikkerhed, da de ikke ved om fyringerne og advarslerne skyldes dødsfaldet eller andre situationer. En medarbejder savner konkrete tiltag til at styrke medarbejdernes trivsel, imens en anden ansat får god støtte af den assisterende leder. 

TV 2/Fyn ville gerne have interviewet Odense Kommune eller ledelsen på Botilbuddet Fangelvej om rapporten fra Socialtilsynet. Ingen ønsker dog at stille op til interview.  

Flere undersøgelser på vej

Efter at TV 2/Fyn har bragt historien, er der flere undersøgelser på vej. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer den 10. september på besøg hos Botilbuddet Fangelvej for at kortlægge om forholdene var som de burde være, da kvinden døde. Samtidig skal de også kontrollere, om forholdene for beboerne i dag er, som de skal være. 

Odense Kommune har også iværksat en ekstern undersøgelse af hele forløbet. Det skete efter, at TV 2/Fyn kunne afsløre, at medarbejderne i maj arbejdede ud fra gamle medicininstrukser, som burde have været fjernet allerede i oktober 2018 - otte måneder før kvindens død. Medicininstrukserne blev først fjernet fire dage efter kvindens død. 

Oplysningen om de gamle medicininstrukserne var ifølge vores oplysninger ukendt for den øverste ledelse i kommunen, da de pålagde medarbejderne på botilbuddet det fulde ansvar for det kritisable forløb op til kvindens død.