Fremgang på Fangelvej: Styrelse ophæver påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed roser botilbuddet for arbejdet med at nedbringe problemerne efter en kvindes død.

Der er nu godt nyt til beboere og pårørende på det meget omtalte botilbud Fangelvej i den sydlige del af Odense. Efter en stor indsats har stedet nu fået ophævet det påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) gav dem i efteråret 2019. 

STPS skriver blandt andet "at behandlingsstedet havde gjort en stor indsats og havde arbejdet målrettet med de uopfyldte målepunkter for for at imødekomme påbuddet, og at næsten alle målepunkter var opfyldt." 

Forholdene på Botilbuddet Fangelvej fik hård kritik fra flere forskellige sider i løbet af efteråret. Det skete efter, at TV 2/Fyn afslørede, at en kvindelig beboer formentlig døde af medicinforgiftning efter et kritisabelt forløb, hvor ingen reagerede, selvom kvinden udviste flere klare tegn på medicinforgiftning.

Fire medarbejdere mistedet deres job, og yderligere otte fik en skriftlig advarsel, men efterfølgende afslørede TV 2/Fyn, at flere centrale personer tilbageholdte oplysninger om et ledelsesmæssigt svigt. Det kostede en mellemleder jobbet. 

"Betydelig fare for patientsikkerheden"

I september besøgte styrelsen så Botilbuddet Fangelvej, hvilket efterfølgende udmundede sig i et påbud og en rapport indeholdende en sønderlemmende kritik af forholdene på botilbuddet. På det tidspunkt, var der massive problemer med medicinhåndtering, journalføring, instrukser og sygeplejefaglige vurderinger og vurderingen var "at der var betydelig fare for patientsikkerheden".

Samtidig meddelte STPS, at de ville lave et nyt tilsyn på et senere tidspunkt. Det skete den 16. december, og her var den tydelig fremgang at spore. Der er nu kun "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden", hvilket skyldes at der i ét tilfælde manglede dosering af en tablet, og i én journal manglede en beskrivelse af pleje, behandling og ofølgning på et sunhedsfagligt problem.  

I rapporten fremgår det også, at botilbuddet med hjælp fra kommunens læringsteam og personale fra andre botilbud har styrket den sundhedsfaglige dokumentation.

TV 2/Fyn forsøger at få en kommentar fra ældre- og handicapdirektør, Gitte Østergaard.