Efter misbrug på byggekontoret: Ansatte skal kunne sladre

Den seneste sag om embedsmisbrug i Odense Kommune, hvor flere medarbejdere er blevet fyret, får nu Enhedslisten til at foreslå en whistleblowerordning.

Den 22. august kunne TV 2/Fyn fortælle om, at en medarbejder i By- og Kulturforvaltningen var blevet bortvist på grund af embedsmisbrug. 

Via sit privatejede firma havde medarbejderen taget sig betalt for at rådgive og vejlede virksomheder og private i byggesager. Herefter havde han selv i nogle af sagerne foretaget sagsbehandlingen af de efterfølgende ansøgninger. 

I forlængelse af bortvisningen er to andre medarbejdere blevet fyret, og sagen er blevet politianmeldt. 

quote Borgerne skal sgu kunne stole trygt på, at deres surt-tjente skattekroner bliver brugt på kommunal velfærd, og ikke på mere eller mindre lovlige aftaler...

Brian Skov Nielsen, Ældre- og handicaprådmand (Enhedslisten)

Sagen får nu Enhedslisten til at genfremsætte sit forslag om en whistleblower-ordning i Byrådssalen. 

- Vi har haft alt for mange sager, der burde være kommet for en dag lang tid før, så vi har kunnet stoppe ulovlighederne i tide, siger Ældre- og handicaprådmand Brian Skov Nielsen og uddyber: 

- Borgere og medarbejdere skal kunne have tillid til den kommunale forvaltning. Det kræver, at vi udsender et klart signal om, at vi vil have alt frem, og at vi ønsker at være så gennemsigtige og åbne, som overhovedet muligt.

Skattekroner skal sgu gå til velfærd

Den konkrete sag er dog kun anledningen til at blyanten spidses. Særligt forløbet omkring sagerne med Odense og Co og Arena Fyn har vist nødvendigheden af, at der indføres en whistleblower-ordning i Odense kommune, mener partiet. 

- Borgerne skal sgu kunne stole trygt på, at deres surt tjente skattekroner bliver brugt på kommunal velfærd og ikke på mere eller mindre lovlige aftaler, der minder om erhvervsstøtte, for slet ikke at tale om direkte ulovligheder, hvilket er tilfældet i den seneste sag. Derfor er det også godt, at direktøren for By- og kulturforvaltningen har reageret så kraftigt og er skredet til politianmeldelse, udtaler Brian Skov Nielsen i en pressemeddelelse.

Det skal ikke trækkes ned over hovedet på de ansatte

Enhedslisten har tidligere fremsat forslag om at indføre whistleblowerordning, og nu ryger forslaget altså i Byrådssalen. 

- Vi mener, at en whistleblower-ordning er helt vitalt for medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og retssikkerhed. Men vi vil ikke trække noget ned over hovedet på dem. Og derfor går vores forslag i første omgang på, at sagen drøftes i hovedudvalget, og at medarbejdersiden kommer med en tilbagemelding desangående. Det er vigtigt for os, at de får mulighed for at drøfte sagen først, siger Brian Skov Nielsen.

Hvad er en whistleblower?