Årsager til fedme og fedtlever

Sund 2 til 1999

00:49

Kort gennemgang af forskningsprojektet om fedme

5 facts om fedtlever

- I Danmark er mere end halvdelen af befolkningen overvægtige.

- Halvdelen af dem får den kroniske leversygdom fedtlever.

- Værst ser det ud i Region Syddanmark, hvor 54,8 procent er overvægtige.

- Ofte bliver overvægt forklaret med forkert mad og for lidt motion.

- Men noget tyder på, at der kan være andre årsager gemt i vores kroppe, der kan gøre, at nogle nemmere bliver overvægtige end andre.

01:32

Bliv klogere på projektet om fedme

5 facts om projektet

- Dette forskningsprojekt vil undersøge, om et særligt protein i blodet kaldet fibrinogen kan forklare, hvorfor nogle mennesker nemmere bliver overvægtige end andre.

- Derudover vil man undersøge, om proteinet har betydning for, om man udvikler sygdommen fedtlever.

- Projektet vil undersøge blod- og vævsprøver fra 120 svært overvægtige patienter.

- Forsøg på mus har vist, at der kan være en sammenhæng mellem proteinet i blodet og forekomsten af fedme og fedtlever.

- Gør det sig også gældende for mennesker, så kan det på sigt give bedre og mere præcise behandlingsmetoder til overvægtige.