Kronisk tarmbetændelse

Sund 1 til 1999

00:58

Kort gennemgang af forskningsprojektet

5 facts om kronisk tarmbetændelse

- Mere end 60.000 danskere lever med kronisk tarmbetændelse.

- Sygdommen rammer oftest unge mellem 15 og 35 år.

- Sygdommen er uhelbredelig, og mange oplever ikke at kunne tage del i sociale arrangementer, har problemer at gennemføre uddannelse og stifte familie, og kan være præget af passivitet.

- Symptomerne er kraftige mavesmerter, træthed, diarré og blodig afføring.

- De nuværende medicinske og kirurgiske behandlinger har mange bivirkninger, og der er behov for at udforske nye behandlingsmuligheder.

01:20

Bliv klogere på tarmsygdom

5 facts om projektet

- Dette forskningsprojekt vil undersøge, om fysisk træning har en positiv effekt på patienter med kronisk tarmbetændelse

- Patienterne fordeles ved lodtrækning til to grupper med 60 i hver. En gruppe får moderat konditionstræning to gange ugentligt i 12 uger (eksempelvis cykeltræning) og den anden gruppe træner ikke.

- Begge grupper får uændret medicinsk behandling under projektet.

- Vi måler effekten af den fysiske træning på forskellige parametre (livskvalitet, sygdomsaktivitet via sygdomsscore og blod- og afføringsprøver, kolesteroltal, blodtryk, livvidde, og effekten på immunforsvaret).

- Hvis det viser sig, at fysisk træning kan bruges i behandlingen, vil det være et vigtigt nyt redskab, og samtidig vil fysisk træning være uden de bivirkninger, som vi i dag ser ved den medicinske og kirurgiske behandling.