I det fynske folks tjeneste

Fagre nye verden: Snak med dine læge via tablet

Lægekonsultationer på ipad eller pc kan spare patienter for en masse bøvl. Nu skal ældre afprøve det i praksis.

00:12

Professor og forskningsleder Karen Andersen-Ranberg søger en million kroner til forskning for at kunne gøre det mindre besværligt, når ældre skal i kontakt med sygehuset.

Som ældre medicinsk patient er man hyppigt i kontakt med sygehuset, og det kan være både besværligt og tidskrævende. Ikke alene kan det være svært at finde en parkeringsplads, men ofte skal patienterne også vente, inden de kan komme til. 

Nu afprøver et helt nyt projekt, hvordan man kan komme patienter i møde ved at lade dem tale med lægen via en pc eller ipad.

Forskningsleder og professor Karen Andersen-Randberg og hendes kollegaer stiller op til kappestrid om en million kroner i Et sundere Fyn med et projekt om telemedicin.

Projektet vil blive udført blandt patienter tilknyttede Geriatrisk Ambulatorium/Faldklinik på OUH.

Den ene gruppe får en tablet, hvor man kan se og tale med lægen og sundhedspersonalet.

Den anden gruppe fungerer som kontro- gruppe og fortsætter lægesamtaler, udredning og behandling, som det gøres i dag.

De to grupper vil blive sammenlignet i forhold til antallet af ambulante fremmøder,  sygehusindlæggelser, m.m.

Desuden vil der blive gennemført spørgeskemaundersøgelse vedr. deltagernes tanker og viden om brugen audio-visuel samtale. Denne vil blive gennemført blandt alle deltagere før den tilfældige udtrækning til de 2 grupper.

En stadig større andel af ældrebefolkningen anvender allerede internet til en række gøremål i hverdagen (home banking, e-mailing, rejsebooking, e-Boks).

Ifølge tal fra 2017 fra Danmarks Statistik bruger mere end halvdelen af de 65-74-årige og ca. en tredjedel af de 75-89-årige en bærbar computer til at gå på internettet. 

08:46 Luk video

Forskerne vil undersøge hvordan de ældre patienter oplever kvaliteten af videokonsultationer på Ipad'en Foto: Morten Grundholm

Brugen af digital kommunikation har allerede vundet indpas i sundhedsvæsenet, og i dag er det vedtaget ved lov, at alle patienter skal kunne kommunikere digitalt med deres praktiserende læge.

På sygehusene indkaldes patienter til undersøgelser via e-Boks.

Flere digitale kommunikations-løsninger anvendes allerede i dag i patientbehandlingen, men har været forbeholdt især grupper af yngre patienter, fx gravide.

Derimod har vi ingen viden om brug af digital kommunikation blandt ældre medicinske patienter, selv om gruppen af ældre udgør en støt stigende andel af befolkningen, samtidig med at de er de hyppigste brugere af sygehusene.

Projektet skal bl.a. give svar på, om fysisk ambulant fremmøde kan erstattes og suppleres af digitale samtaler.

Desuden vil foskerne gerne have svar på, hvordan patienter og pårørende oplever de digitale samtaler, og hvordan sundhedspersonalet oplever de digitale samtaler.