I det fynske folks tjeneste

Faaborg-Midtfyn Kommune ignorerer radonforurening

Faaborg-Midtfyn Kommune kontrollerer ikke egne bygninger for den kræftfremkaldende gas radon. Det er på trods af, at det er her, man finder den højeste forekomst på Fyn.

03:44

Foto: Nicolaj Kenneth Pedersen

1 af 2

På trods af at radon formodes at være skyld i omkring 300 dødsfald i Danmark årligt, kontrollerer Faaborg-Midtfyn Kommune ikke deres egne bygninger - eksempelvis skoler og daginstitutioner- for den kræftfremkaldende gas. Det fremgår af en aktindsigt, TV 2/FYN har modtaget fra kommunens By, Land og Kultur-forvaltning. 

- Det er rystende, at de ikke tjekker op på de ting

Jørgen Rye Thiel

Borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune, Christian Thygesen, Venstre, mener ikke, at det er et stort problem, da man kun opholder sig i kommunens bygninger i kortere perioder af gangen.

- Vi skal passe på, at vi ikke skaber unødig dramatik på det her område. Hvis man arbejder i en kommunal bygning, så opholder man sig 37 timer om ugen i den bygning. En bygning der er fuldt ventileret, siger Christian Thygesen.

Hvad med klasseværelset?

Da Jørgen Rye Thiel fra Ryslinge hørte om, at koncentrationen af radon var usædvanligt høj i hans område, var han hurtig til at tjekke sin datters værelse. Og det viste sig også, at niveauet var alt for højt netop der.

Nu har han tætnet gulvet, men det bekymrer ham, at hans datter ikke er beskyttet, når hun er i skole.

- Det er rystende, at de ikke tjekker op på de ting. Jeg ville have det godt, hvis de begyndte at måle. Så man vidste, at børnene ikke rendte rundt i et eller andet, siger Jørgen Rye Thiel.

Sagen skal undersøges

Ifølge Byggeloven er kommunen forpligtet til at sørge for, at kommunens bygninger ikke er sundhedsskadelige at opholde sig i. Men kommunen er ikke direkte forpligtet til at undersøge dens bygninger. Og derfor ved de ikke, om bygningerne er skadelige. Det er et problem, mener Torben Valdbjørn Rasmussen, som er seniorforsker i byggeteknik og -proces ved Aalborg Universitet.

- Man er nødt til at måle niveauet for at få et indblik i, hvad radonniveauet er. Når man er i et område med en hyppig forekomst af bygninger med en radonforekomst, der er for høj, så skal man helst gøre noget for at få nedsat sit radon-niveau, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

Borgmesteren har nu tænkt sig at undersøge sagen nærmere.

- Det vil da give anledning til at spørge fagfolkene, om der er grund til at se anderledes på problemstillingen, end vi gør i dag, siger Christian Thygesen.

 

Hvis du vil vide, hvor meget radon der er i dit område, kan du tjekke Radonguiden.dk

Fakta om radon

  • Radon er en radioaktiv gasart, der strømmer op i huset fra undergrunden.
  • Radon kan hverken ses, lugtes eller smages. 
  • Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er radon den næststørste årsag til lungekræft.  Og det anslås, at omkring 300 hvert år dør af radon.
  • Gassen mistænkes også for at kunne give børn leukæmi.
  • Radon måles i becquerel pr. kubikmeter indeluft, og WHO sætter grænseværdien til 100 becquerel/m3.
  • Hvert tredje hus i Ringe formodes at have over 200 becquerel pr kubikmeter indeluft. 

 

Fakta om lovgivningen

  • Ifølge loven er kommunerne forpligtet til at holde deres bygninger som f.eks. skoler og daginstitutioner radonfri. 
  • Kommunerne har som bygningsejer, jævnfør byggeloven, pligt til at sørge for, at deres bygninger, herunder de daginstitutionsbygninger, som ejes af kommunerne, ikke frembyder fare eller er sundhedsskadelige for brugerne af bygningen