I det fynske folks tjeneste

11,2 millioner kroner til natursti

Arbejdsmarkedets feriefond giver 11,2 millioner kroner til etablering af en natursti på den nedlagte jernbane Ringe-Korinth. Det er begyndelsen på en i alt 16 km lang natursti.

Faaborg-Ringe banen bliver til natursti efter en millionbevilling.

 Bevillingen giver mulighed for at omlægge den nedlagte bane til en kombineret cykel-, gang- og ridesti og til at lave en række publikumsfaciliteter, som f.eks. lokale "mødesteder" med borde og bænke, naturlegepladser mv. samt formidling. Bevillingen er givet til Skov- og Naturstyrelsen Fyn, der gennemfører projektet i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.

"Vi er meget glade for at Arbejdsmarkedets Feriefond bakker så flot op om projektet", udtaler borgmester Bo Andersen.

"Vi ser meget frem til at stien bliver lavet. Kommunen satser meget på at fremme god adgang til natur og friluftsoplevelser for både ferierende og kommunens egne borgere. Naturstien vil være et kæmpe løft for dette arbejde."

Netop strækningens store rekreative potentiale var en væsentlig begrundelse for kommunalbestyrelsens beslutning tilbage i januar måned i år om, at den nedlagte banestrækning skal omdannes til rekreativ sti på strækningen Korinth-Ringe.

Stien vil blandt andet skabe adgang fra Ringe til Arreskov Sø, statens arealer ved Espe og Sollerup og videre til Svanninge Bakker og Øhavsstien.