140 dagplejere nedlægger arbejdet

Masser af familier i Faaborg-Midtfyn Kommune fik sent tirsdag aften besked om, at de måtte finde alternativ pasning onsdag. 140 dagplejere har nedlagt arbejdet.

Den verserende forhandling om dagplejernes lønaftale har onsdag fået 140 dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune til at nedlægge arbejdet.

Det fortalte de i en SMS til alle dagplejebørnenes forældre sent tirsdag aften.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes ifølge dagplejerne, at kommunen under forhandlingerne har opsagt en forhåndsaftale. Opsigelsen vil betyde, at kommunens dagplejere får en lønnedgang på 600 kroner om måneden.

Situationen bliver mødt med både irritation og empati hos forældrene til børn i dagplejen.

- Det er da irriterende – men jeg har omvendt også forståelse for dagplejernes situation. De skal selvfølgelig have den løn, de skal have. Løn og kvalitet hænger sammen, og vi vil jo gerne have god kvalitet i pasningen af vores børn, siger Ditte Midtgaard-Schmidt.

Hun er mor til Emil på halvandet år, der går i dagpleje i Korinth. Bare ikke i dag.

- Nej, han er derhjemme sammen med sin far, der har været nødt til at tage en fridag. Situationen er også en byrde for os forældre; at få en sms en tirsdag aften klokken 22 om, at de ikke åbner næste morgen. Hvad gør man lige af sine børn? De skal jo passes, og vi skal passe vores job. Ikke alle har en bedstemor, der lige kan passe, siger Ditte Midtgaard-Schmidt.

FOA: Ulovlig arbejdsnedlæggelse

Konflikten så ellers ud til at nærme sig en løsning, da repræsentanter for dagplejerne, fagforeningen FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune sammen holdt møde tirsdag, hvor kommunen indvilligede i at genåbne forhandlingerne om den lønaftale, som de ellers opsagde før sommerferien.

Derfor ærgrer situationen også den pædagogiske sektorformand i FOA Sydfyn, Dorthe Jørgensen.

- Det er en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Det kan vi ikke som afdeling bakke op om. Det er fredstid, og man nedlægger ikke arbejdet i fredstid. Derfor vil vi her til formiddag køre ud til dem og sige, at de skal begynde at arbejde igen, siger Dorthe Jørgensen.

Parterne blev på mødet tirsdag enige om at mødes igen 11. september for at forsøge at lande en ny aftale. For FOA betyder det meget, at Faaborg-Midtfyn Kommune har indvilliget i at genåbne snakken om lønaftalen, der ellers ville betyde en reallønsnedgang for dagplejerne.

- At de tager de lønmidler, som er centralt forhandlet, er jo med til at underminere hele den danske model. Derfor er det positivt, at de gerne vil være med til at se på det. Men dagplejerne synes, at det har været et meget langstrakt forløb, og de er bange for, at uanset hvad vi siger, så vil der stadig ske et indhug i deres løn. Og derfor tog de altså beslutningen om arbejdsnedlæggelsen, siger Dorthe Jørgensen

Hjemme hos Ditte Midtgaard-Schmidt håber de, at konflikten og arbejdsnedlæggelsen kun er onsdag.

- Det er da en belastning. Men vi bakker vores dagplejere op, og vi vil gerne vise, at vi er utilfredse med politikernes beslutning. Vi støtter dagplejerne, de skal have den løn, de skal have. Det er ikke rimeligt, at det er der, der skal spares, siger Ditte Midtgaard-Schmidt.