I det fynske folks tjeneste

300.000 til Lyø

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt 2,1 millioner kroner til projekter på danske småøer. Lyø fik 300.000 kroner til kulturhus.

Den gamleskolebygning skal omdannes til kulturhus, og Lyø har fået 300.000 kroner af staten til det formål.

Lyø er blandt de danske småøer, som får støtte fra Landdistriktspuljen. Øen i det sydfynske øhav har fået 300.000 kroner til at omdanne en skolebygning til et kultur- og besøgscenter.

Centeret skal være centrum for det lokale foreningsliv og samtidig fungere som et midtpunkt for øens turister.

- På mange af de danske småøer er der en enorm virkelyst og et kæmpe engagement. Men somme tider kan det være svært for øboerne på egen hånd at finansiere konkrete projektideer, der kan være med til at skabe attraktive og levende lokalsamfund. Jeg er derfor glad for, at vi kan bidrage til at realisere nogle af ideerne, siger Carsten Hansen (S), der er minister på området.