I det fynske folks tjeneste

80 fyres: Lukningsdømt botilbud skal have nye beboere

Faaborg-Midtfyn Kommune vil åbne nyt socialpsykiatrisk boltilbud på samme adresse som lukningsdømte botilbud Solskrænten i Korinth. 50 arbejdspladser forsvinder.

Solskrænten lukkes og kan meget blive genåbnet. Foto: Kasper Skov Nørmark

Selvom Ankestyrelsen har slået fast, at det socialpsykiatriske botilbud Solskrænten skal lukkes, og de omkring 40 sindslidende og hjerneskadede personer samt de 80 ansatte skal forlade adressen på Lykkevalg 17 i Korinth, så søger Faaborg-Midtfyn Kommune om lov til at oprette et nyt socialt botilbud samme sted.

Målgruppen vil blive anderledes end for Botilbuddet Solskrænten, men nogle beboere vil kunne flytte med, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsyn Midt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

 

Læs også Efter anke: Fynsk bosted for sindslidende og hjerneskadede skal lukke

 

Ankestyrelsen stadfæstede for tre uger siden Socialtilsyn Midts afgørelse om, at inddrage Botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud.

Allerede her oplyste Siggi W. Kristoffersen, koncernchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, at man var i gang med at undersøge bostedets muligheder for fremtiden.

Krav om lukning kom bag på kommunen

Socialtilsyn Midt krævede i august Solskrænten lukket fordi beboerne "ikke i tilstrækkeligt omfang bliver hørt, respekteret og anerkendt", og fordi der er "manglende nødvendig opmærksomhed på overgreb og krænkelse borger og borger imellem".

Det kom bag på Faaborg-Midtfyn Kommune, men det har altså ikke forhuindret kommunen i at sende en ansøgning om, at oprette et helt nyt socialt tilbud.

Det nye tilbud skal kunne huse nogle af de 40 beboere, som indtil april bor på det endnu eksisterende botilbud, men samtidig vil der blive tale om et botilbud, der adskiller sig markant fra Solskrænten.

Det nye tilbud skal have 20 pladser og rettes mod en socialpsykiatrisk målgruppe - det vil sige personer med for eksempel personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse og eventuelt udadreagerende  adfærd, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Kommunen vurderer, at 15 af de nuværende beboere vil kunne overgå til det nye tilbud. Det er alle borgere, som Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for. De resterende 25 beboere har fået tilbudt andre løsninger af deres hjemkommuner.

 

Læs også Bosted for sindslidende og hjerneskadede kræves lukket

 

Op til seks måneder

Der kan gå op til seks til seks måneder før Socialtilsyn Midt har behandlet ansøgningen om det nye tilbud, men Siggi W. Kristoffersen satser på en hurtig afklaring:

”Vi forventer, at Socialtilsyn Midt hurtigt kan behandle vores ansøgning, så vi kan få et endeligt svar inden udgangen af april. Det er vigtigt for at sikre en god overgang for beboere og medarbejdere, når Solskrænten lukker”, siger koncernchef i pressemeddelelsen.
 
Da Solskrænten er dømt til lukning bliver alle 80 medarbejdere opsagt gældende fra 1. marts. Hvis det nye botilbud bliver godkendt, vil der blive brug for cirka 30 medarbejdere.