Avernakø-færge mangler millioner

Overarbejde og reparationer giver Ø-Færgen million-underskud. Faaborg-Midtfyn Kommune skal nu betale 2,4 millioner kroner mere i tilskud.

Det var aftalt i kontrakten med Ø - Færgen A/S, der driver færgeforbindelsen Faaborg - Avernakø - Lyø, at kommunen skulle give et driftstilskud på 3.074.000 kr. i 2009 for at opnå balance i driftsbudgettet.

Men det viser sig nu, at rederiet har brug for et samlet driftsunderskud på 5.640.000 kr.

Det betyder en merudgift på 2.427.000 kroner for Faaborg-Midtfyn Kommune.

På et møde i kommunenes økonomiudvalg i dag skal politikerne så drøfte om de vil acceptere en tillægsbevilling på de 2,4 millioner kroner.