Birkholm truet af klimaforandringer

Birkholm og flere andre danske småøer kan forsvinde i havet som følge af klimaforandringer.

Det skriver Jyllands-Posten.

På Birkholm er Frede Mortensen en af de få fastboende, og han har set vandet skylle ind over det yderste dige flere gange.
- Jeg er ikke sikker på, at yderdiget kan holde ved en stormflod, så det ville være godt at få lagt ekstra på, siger Frede Mortensen til Jyllands-Posten.

Højeste punkt på Birkholm er 1,1 meter over havoverfladen, og derfor er det lille øsamfund ved Ærø blandt landets mest udsatte under de forudsete stadigt hyppigere storme og den stigende vandstand. Sammen med ejerne af fritidshusene på Birkholm har Frede Mortensen og hans bror derfor søgt staten om penge til at forstærke digerne.

Men det er de ikke ene om. Beboerne på småøerne står i kø for at få tilskud til at forstærke og reparere digerne, som mange steder er hårdt medtaget eller simpelthen ikke høje nok.

Vis Birkholm på et større kort