I det fynske folks tjeneste

Borgerne fornyr Brobyerne

Borgerne i Nørre Broby og Brobyværk skal være med til at lave en plan for, hvordan de to byer skal fornys de kommende år.

Inddragelsen af borgerne i fornyelsen af Nørre Broby og Brobyværk begynder med to workshops, som Faaborg-Midtfyn Kommune arrangerer sidst i februar og begyndelsen af marts.

De finder sted lørdag den 25 februar i Nørre Broby Hallen og søndag den 5. marts i hallen i Brobyværk.

Begge workshops foregår som byvandringer, hvor steder, der skal fornys og forskønnes, bliver udpeget.

De to byers børn og unge bliver inddraget ved at projektet By, Land og Kultur i marts besøger Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole, Pontoppidanskolen og Broby Friskole for at samle ideer ind.

Alle ideerne fra workshops og skolebesøg bliver til en række projektforslag, som byernes borgere kan drøfte, inden den endelige plan for byfornyelsen bliver til i form af et såkaldt områdefornyelsesprogram.

Det bliver udarbejdet i et samarbejde mellem konsulentvirksomhederne Urban Goods og Gustin Landskab, borgerne og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Af programmet fremgår hvilke projekter, der skal arbejdes videre med og hvornår. Projekterne kan være opgradering af byrum, veje, grønne områder, klimatilpasningsprojekter og sociale eller kulturelle arrangementer.

Der er afsat knap seks millioner kroner til områdefornyelse. Heraf kommer to millioner kroner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Derudover er der afsat midler til en ny cykelsti mellem de to byer.

 

Læs også Landsbyer med dårlig belysning

 

Gennemførelsen af projekterne ventes at kunne begynde i slutningen af 2017 og at vare op til fem år.

- Jeg ser områdefornyelsen som en unik mulighed for samskabende udvikling, der også kan være med til at bygge bro mellem de to byer og danne nye fællesskaber på tværs, siger formanden for lokalrådet i Nørre Broby, Anders Sørensen.

Mere om områdefornyelsen og tilmelding til workshops