Corona og konkurrence: Salget faldt med 74 millioner hos Rynkeby

Rynkeby solgte for 849 millioner i 2020, men tjente kun en million kroner efter skat. Corona og hård konkurrence er forklaringen.

Lukkede sportshaller og forlystelser og faldende markedsandele inden for juice og smoothies-salget satte et kontant aftryk på økonomien hos Rynkeby i 2020.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra Rynkeby med hovedsæde i Ringe.

Salget faldt med cirka 74 millioner kroner til 849 millioner kroner og overskuddet før skat blev på 11 millioner kroner - efter skat på blot en million kroner.

Selv om det indenlandske marked for juice, smoothies og saft gav bedre indtjening, faldt markedsandelen for alle Rynkeby-produkter samlet set fra 26,3 til 24,8 procent, oplyser Rynkeby i regnskabet.

Især markedet for produkter på køl var udsat for hård priskonkurrence.

I 2018 blev der lavet en omstruktureringsplan i tæt samarbejde med  ejeren Eckes-Granini Group for at skære i omkostningerne og øge effektiviteten.

Initiativet kom efter et underskud samme år på 381 millioner kroner.

Det hjalp pænt på resultatet i både 2019 og 2020, hvor der før skat blev tjent henholdsvis 20 og 11 millioner kroner.

Men faldet i omsætningen har sat yderligere fart på arbejdet med at reducere udgifterne.

Arbejdet blev startet i januar 2021 i år og forventes at bære fuld frugt i 2022.

Den indenlandske efterspørgsel hos private husstande var i god vækst i 2020, men mest efter traditionelle produkter.

I forbindelse med genåbningen forventer Rynkeby i indeværende regnskabsår at kunne ramme et omsætningsniveau på 870 millioner kroner - altså godt 20 millioner bedre end sidste år.

Rynkeby forventer at tjene 10-15 millioner på driften i indeværende år.

Rynkeby beskæftigede ved årets udgang i 2020 248 heltidsansatte.