I det fynske folks tjeneste

Cyklisterne får bedre belægning

Naturstien Ringe-Korinth: Ny belægning skal sikre bedre vilkår for cyklister

Miljøminister Ida Auken (SF) var med til at åbne Naturstien tilbage i september sidste år. Nu skal den have ny belægning, fordi den oprindelige belægning punkterer alt for mange cykler.

Naturstyrelsen og COWI har indgået aftale om udskiftning af den eksisterende grusbelægning på ridestien.

Efter åbningen af den kombinerede ride- og cykelsti, Naturstien, i september 2012 har cyklister oplevet mange punkteringer på strækningen.

Den nuværende grusbelægning på ridestien blev i første omgang valgt, fordi det er stabilt og kræver minimal vedligeholdelse. Desværre indeholder gruset også en del skarpe sten, som kan forårsage punkteringer, når de hvirvles op på cykelstien.

Direktør for COWIs vejafdeling på Fyn, udtaler således:

- Vi er blevet klogere undervejs i processen og har fundet ud af, at det eksisterende grusmateriale på ridestien er uhensigtsmæssigt, når ridesti og cykelsti ligger umiddelbart op ad hinanden, som det er tilfældet her. Derfor er vi også blevet enige om at fjerne den eksisterende grusbelægning og erstatte den med en ny belægning.

Aftalen mellem COWI og Naturstyrelsen betyder, at COWI fjerner det nuværende grusmateriale og kompenserer Naturstyrelsen for omkostningen til udlægning af gruset.

COWI yder projekttilsyn/bygge-styring i forbindelse med fjernelsen af den nuværende grusbelægning. Herefter anlægger Naturstyrelsen den nye ridesti.

Naturstyrelsen vil nu sammen med Faaborg-Midtfyn kommune beslutte, hvilken belægning der skal lægges ud på ridestien.

- Vi er glade for, at der nu er kommet en løsning på problemet og beklager naturligvis de gener, der har været for brugerne af Naturstien. Vi ser frem til, at borgerne igen kan benytte naturstien i fuldt omfang uden gener, fortæller skovrider Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen.

Udskiftningen af det eksisterende grusmateriale går i gang snarest muligt. Arbejdet vil stå på over nogle måneder. Tidsplanen kan følges på Naturstyrelsen hjemmeside.