I det fynske folks tjeneste

DBU Fyn afvist i sag om klubbers retssikkerhed

Dansk Idrætsforenings Appelinstans har afvist en anke fra DBU Fyn i en sag mod Den Irakisk-Danske Kulturforening, og dermed er en langstrakt sag endeligt afgjort.

DIFs Appelinstans har afvist DBU Fyns anke i den såkaldte irakiske-sag med henvisning til, at sagen allerede er blevet behandlet i en række instanser.

Dermed er der sat endeligt punktum i sagen.

Den begyndte efter, at der opstod tumult under en kamp mellem Den Irakiske-Danske Kulturforening og Ringe Boldklub i fodboldens serie 1 i august 2015.

Det førte til, at DBU Fyn gav fem Irakiske-spillere karantæne og klubben fik en bøde.

Derefter ankede Ringe Boldklub sagen til DBUs Appeludvalg, som skærpede dommen over Irakiske, som blev suspenderet fra turneringen i tre måneder, men da Irakiske ankede den dom, blev suspensionen ophævet, fordi DBU Fyn havde begået en procedurefejl.

Det fik DBU Fyn til igen at anke sagen til den højeste appelinstans, DIFs Appelinstans, af principelle årsager; men den anke er nu blevet afvist og sagen endeligt afgjort.

- Vi må konstatere, at DIFs Appelinstans ikke er enige med os i, at sagen kun er behandlet i en retsinstans. Jeg synes, det er ærgreligt, skriver DBU Fyns administrationschef, Claus Gramm Pedersen og tilføjer:

- I mine øjne underminerer det vores juridiske system og udfordrer retssikkerheden for de fynske breddefodboldklubber.

Claus Gramm Pedersen understreger, at DBU Fyns formål med anken var at sikre klubbernes retssikkerhed og ikke at afgøre, hvilken klub, der har ret.

Men DIFs Appelinstans mener, at Den Irakiske-Danske Kulturforenings interesse i at få sagen afsluttet vejer tungere end DBUs principielle interesse.