I det fynske folks tjeneste

Dom: Hvidkilde-træer skal fældes

Mellem 11 og 14 allétræer på Fåborgvej ved Hvidkilde skal fældes af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Sådan lyder Vejdirektoratets dom over træerne.

Sagen har skabt en del polemik, fordi lokale folk ikke ønskede, at træerne skulle fældes.

Skov og Landskab har undersøgt træerne og fastslår, at de er i risiko for at vælte, da de er kraftigt angrebet af råd. Skov & Landskab har undersøgt både træernes stammer og set på kronernes struktur. Det viser sig, at flere af træerne har massive sår, barkrevner og svampeangreb. En tilstand, der kan betyde nedfaldne stammer og kronedele.

Samtidig har så godt som alle træerne massive sår med råd og dårligt tilhæftede grene, og det øger risikoen for, at større grene kan falde ned på kørebanen.
- Det er naturligvis en situation, som vi i Vejdirektoratet tager yderst seriøst. Derfor går vi i gang med at fælde de træer, som er kraftigst ramt af råd. Samtidig vil vi lave en beskæring af træer, hvis kronedele er i risiko for at falde ned på kørebanen, siger driftsleder Albert Nielsen.