Drikkevand på Avernakø skal koges

Beboere på Avernakø anbefales at koge deres vand.

Avernakø Vandværk har i en periode haft mindre problemer med colibakterier i ledningsnettet.

Veje og Forsyning har derfor gennem de seneste uger flere gange ført tilsyn med Avernakø Vandværk. I et tilfælde er der blevet konstateret mange bænkebidere i vandet.

I formiddag fik Veje og Forsyning så besked fra laboratoriet om, at der var meget høje værdier af coliforme bakterier og kimtal i de seneste vandprøver.  

Embedslægeinstitutionen blev kontaktet, og det blev aftalt, at vandværket skal anbefale forbrugerne at koge vandet før brug til drikkevand.

Veje og Forsyning meddelte vandværket, at utætheder i vandværket skal udbedres hurtigst muligt, og nye vandprøver skal udtages hurtigst muligt efter rensning af vandværk.

Onsdag kommer et firma, der går igang med at rense vandværket.

Beredskabschefen er informeret, og han vil være i stand til at få en tankvogn med rent vand frem meget hurtigt, hvis det viser sig nødvendigt.