Efterladenskaber i badevandet: Over 100 lokale reagerer skarpt på omstridt projekt

Men måske er en løsning på vej. Fugleværnsfondens direktør rækker hånden ud.

En storm af lokale protester har rejst sig mod et nyt forslag fra Fugleværnsfonden, der vil give de ynglende fugle endnu bedre forhold ved Bøjden Nor.

Fugleværnsfonden, der ejer området, vil lukke Mindegabet, hvor Bøjden Nor løber ud i Østersøen, og Østersøen løber ind i Noret.

Og tonen mellem de stridende parter er blevet yderligere skærpet, siden TV 2 Fyn i forrige uge fortalte om konflikten.

Over 100 naboer og andre lokale synes, at Fugleværnsfondens planer er en rigtig dårlig idé.

For vandet fra Noret er både plumret til af fuglenes ekskrementer og kvælstof fra de omkringliggende marker.

- Der kommer rigtig mange fugle, der bliver indelukket, og så er det jo klart, at alt det gåse- og fuglelort vil ligge derinde. Det er jo logik. Og det vil man så lægge i rør og lukke ud på det mest naturskønne område. Vi har borgere, der bader på begge sider af havnen. Folk føler, at Fuglefondens løsning bliver hældt ned over dem, siger byrådsmedlem Jack Odgaard fra Venstre. 

Forstår protester

Han forstår godt, at over 100 lokale borgere har reageret skarpt på de helt nye planer for Fugleværnsfonden.

Og formanden for det lokale fiskerlaug, Lars Qvistgaard, er heller ikke begejstret.

- Det er da virkelig miljøvenligt, så det batter, når man kigger på vandkvaliteten ude i Noret, siger han polemisk.

Efter den nu afsluttede forhøring skal Faaborg Midtfyns politikere have sagen på dagsordenen, og måske kan det ende med, at politikerne stikker en kæp i hjulet for planerne.

- Hvis sagen kommer op politisk, og vi siger, vi ikke vil gå videre med det, jamen så bliver den jo stoppet, siger Jack Odgaard.

I øjeblikket bliver vandet fra noret ledt ud i havet via en opgravet rande på vestsiden. Den er også kendt som Mindegabet. Nu ønsker Fugleværnsfonden at lave et andet udløb, som løber ud i bugten ved Bøjden Strand.
I øjeblikket bliver vandet fra noret ledt ud i havet via en opgravet rande på vestsiden. Den er også kendt som Mindegabet. Nu ønsker Fugleværnsfonden at lave et andet udløb, som løber ud i bugten ved Bøjden Strand.
Foto: Grafik: TV 2 Fyn


Projektet skal blandt andet godkendes efter naturbeskyttelsesloven og have en vandløbsgodkendelse, og kommunen er myndighed på begge afgørelser.

- Jeg forstår jo på ingen måde, hvorfor vandet fra Noret skal rørlægges over i en lille bugt, hvor vi har én dejlig havn liggende. Fuglevandsfonden uddyber en gang om året Mindegabet ud til Østersøen for, at Norets ynglepladser ikke skal blive oversvømmet. Og det er en god ordning, mener Jack Odgaard.

- Så strømmer vandet fra Noret ud i sejlrenden med det samme, hvor der er meget større vandudskiftning, siger han.

Fiskerne jages væk

Lars Qvistgaard mener, at Fugleværnsfonden vil jage fiskerne ud af Noret, hvor de i dag gerne må fiske, fordi Mindegabet er åbent for indtrængende saltvand.

- Det kan de ikke forhindre, som det er nu, men kun hvis Noret bliver en lukket indsø, siger han.

Jack Odgaard mener, at parterne skal finde sammen og gå i dialog.

-Der skal være plads til alle, siger han.

Også Fugleværnsfondens direktør Thomas Færgeman lægger op til en bedre dialog og information om de faktiske forhold.

Han oplyser over for TV 2 Fyn, at fonden er parat til at tale med borgerne ved Bøjden om alternative løsninger. For kommunikationen har været brolagt med dårlig timing. 

Fuglefond taget på sengen

Det er to år siden, at Fugleværnsfonden afleverede et forslag til drøftelse med Faaborg Midtfyn Kommune, og fonden var ikke orienteret om, at kommunen ville sende forslaget til høring, oplyser Thomas Færgeman.

Han oplyser, at der ikke er belæg for at påstå, at fugleekskrementer forurener vandet i noret i betydelig grad. Fra undersøgelser tyder det på, at det udgør nogle ganske få procent af den samlede kvælstofforurening. Den væsentligste forurener er landbruget.

- Vi ser frem til en markvandring i området, hvor alle er inviteret med. Vi snakker også gerne om alternative løsninger. En løsning kunne være et forlænge afvandingsrøret fra Noret ud i Østersøen, selv om det selvfølgelig vil være en dyrere løsning. Jeg ved, at også Faaborg Midtfyn Kommune nu rækker hånden ud til yderligere dialog, siger han til TV 2 Fyn.

Direktør Thomas Færgeman fra Fugleværnsfonden

Oversigt

    Oversigt