I det fynske folks tjeneste

Faaborg-Midtfyn får 6,5 mio. til flygtningeboliger

Et stort beløb er på vej til Faaborg-Midtfyn, så kommunen kan etablere midlertidige flygtningeboliger.

Foto: Simon Skipper, Scanpix

Faaborg-Midtfyn er én af de kommuner, der får flest penge i år fra statens pulje til etablering af midlertidige flygtningeboliger.

Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Den samlede pulje på 150 mio. kroner blev afsat i forbindelse med regeringens topartsaftale med KL om integration fra marts måned. Der bliver fordelt 75 mio. kr. i år og 75 mio. kr. i 2017. 

Puljen er særligt rettet mod de kommuner, der skal modtage mange flygtninge, og som har svært ved at anvise boliger. Den er nu fordelt på baggrund af i alt 109 ansøgninger fra 47 kommuner.

6.524.586 kroner på vej til Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn har ansøgt om 22.859.000 kroner og får 6.524.586 kroner i tilskud.

Fordelingen af puljemidler til midlertidige boliger baserer sig på en række kriterier, som ministeriet har fastsat, herunder kommunes antal forventede flygtninge for 2016, hvor mange tomme boliger der er i kommunen, gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kommunen og kommunens skattegrundlag. Herudover er der taget højde for, at den statslige medfinansiering højst kan være på 50 pct.