I det fynske folks tjeneste

Faaborg-Midtfyn vil holde øje med de andre

Regeringen vil samle de enkelte kommuners tilsyn i én kommune, der har tilsynet med alle kommuner i hver region. Fabborg-Midtfyn vil gerne være tilsynskommune for region Syddanmark.

Borgmester Hans Jørgensen (S) er glad for, at Faaborg-Midtfyn kommune skal være hele regionens tilsynskommune.

Regeringen har besluttet at styrke tilsynet med de sociale døgntilbud og har lavet aftale med folketingets partier om en ny tilsynsreform.

"Et nyt socialsyn - bedre kvalitet for udsatte børn og unge", hedder Regeringens forslag, som indebærer at godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune og placeres i fem tilsynsenheder, der er forankret i én kommune i hver region.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at blive hjemkommune for den nye tilsynsenhed i Region Syddanmark - og regionens kommuner har netop vedtaget at pege på Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi har siden kommunesammenlægningen i 2007 varetaget opgaven for de fynske kommuner, siger borgmester Hans Jørgensen (S).

- Og vi har både organisatorisk kapacitet, faglige forudsætninger og politisk vilje til at løfte opgaven med at etablere og drive et tilsynscenter i region Syddanmark.

Faaborg-Midtfyn Kommune varetager allerede tilsynsopgaven på vegne af de 10 fynske kommuner.

Det er tanken, at den ny tilsynsenhed vil blive organiseret med udgangspunkt i det eksisterende centers erfaringer med at tilrettelægge, styre og udvikle tilsynsopgaver.

- Jeg er utrolig stolt over, at vores center for opholdssteder har været så dygtige til at opbygge stærke kvalitetsmæssige rammer for deres opgaveløsning, at de øvrige kommuner i regionen mener, at vi fremover skal varetage opgaven, siger Hans Jørgensen.