Faaborg-Midtfyn vil lukke ni institutioner

Børne- og uddannelsesudvalget i Faaborg-Midtfyn kommune foreslår, at ni af kommunens børneinstitutioner bliver lukket.

Udvalget besluttede på deres møde onsdag aften et forslag til en ny struktur for dagtilbud.

Udvalget har foreslået ni institutioner skal lukkes som del af arbejdet med at lave den nye struktur.

De ni institutioner er:

o Tinghøj Børnehave i Ringe

o Guldhøj Børnehave i Ringe

o Snurretoppen i Gislev

o Eventyrhuset i Ryslinge

o Brahetrolleborg Børnehave i Korinth

o Saugstedgaard Børnehave i Faaborg

o Motorikken i Sdr. Nærå

o Carl Nielsen Børnehave i Nr. Lyndelse

o Naturen i Hudevad

Derudover foreslår udvalget, at der etableres en landsbyordning i Espe.

Udvalget ønsker desuden at undersøge muligheden for at omdanne Naturen til et besøgssted for andre institutioner.

Har stor betydning for de berørte familier

Børne- og uddannelsesudvalget er meget bevidst om, at lukning af daginstitutioner har stor betydning for de berørte familier og lokalsamfund, skriver udvalget i en pressemeddelelse:

"Vi ved, at mange forældre - med rigtig gode grunde - er glade for de institutioner, som vi har valgt at pege på. Når vi skal sikre en god kvalitet med færre børn og færre ressourcer, er der imidlertid ikke andre veje at gå. Vi er nødt til at lukke institutioner - også institutioner, som mange er glade for.

I erkendelsen af, at det vil være svært at få forældre og lokalsamfund til selv at pege på institutioner, der skal lukke, har vi taget ansvaret på os. Vi har peget på, hvilke institutioner vi ikke mener, skal være en del af den fremtidige struktur.

Vores fokus er at skabe stærke institutioner med et bæredygtigt grundlag, så vi kan sikre, at vores børn også i fremtiden kan få god start på deres børneliv i en af vores institutioner. Ønsket om at fastholde og udvikle kvaliteten i vores dagtilbud på trods af faldende børnetal og pres på vores økonomiske ressourcer har været afgørende for den politiske beslutning om at lave en ny struktur".

Den nye struktur vil først være gennemført i 2018.

8 km grænsen afskaffes

Udvalget er også enige om, at 8 km-grænsen afskaffes, op det medfører, at nogle forældre risikerer at få længere til deres daginstitution.

Børne- og uddannelsesudvalget vil behandle forslaget på deres møde den 27. november.

Der er borgermøde om den nye struktur 4. december, og det er planen at forslag til ny struktur sendes i høring fra 10. december til 30. januar.