Forhøjet vandstand i Faaborg

DMI varsler, at vandstanden i Faaborg i morgen stiger til halvanden meter over normal vandstand.

Den kraftige blæst påvirker vandstanden ved Faaborg så meget, at DMI forventer en forhøjet vandstand på op til halvanden meter.

Hvis prognoserne holder, vil den forhøjede vandstand betyde, at store dele af havnen og den kystnære del af byen kommer til at stå under vand. Ø-færgerne vil desuden have svært ved at benytte færgelejerne og mange lystbåde risikerer at få store problemer med knækkede fortøjninger. Det meddeler havneassistent ved Faaborg Havn, Lis Mylenberg.

Allerede ved en vandstand på 1,2 meter over den normale vandstand er både lystbådehavnen og fiskerihavnen være under vand. Vandstanden forventes at toppe omkring klokken 13.