Førtidspension næsten udryddet i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn er den kommune i landet, der har skåret mest ned på tildelingen af førtidspensioner.

I årene fra 2010 til 2014 er antallet af tildelte førtidspensioner i Faaborg-Midtfyn Kommune faldet fra 323 om året til 23 - et fald på 93%.

Det viser en opgørelse, som Altinget.dk har lavet på basis af oplysninger fra Ankestyrelsen og egne beregninger.

Dermed er Faaborg-Midtfyn den kommune, der har skåret mest ned på tildelingen af førtidspensioner.

På landsplan er tildelingerne faldet med 2/3; men der er også kommuner, hvor antallet er steget - for eksempel Gribskov Kommune.

En del af forklaringen på det kraftige fald er reformen af fleksjob og førtidspension fra 2012, hvis formål netop var at begrænse tildelingen af førtidspension.

Men lektor i socialret på Aalborg Universitet, John Klausen, mener ikke, det kan forklare de store forskelle kommunerne imellem.

Han er med på, at der kan forekomme variationer alt efter lokale sociale og beskæftigelsesmæssige forhold, men ikke i den størrelsesorden, der er tale om.

- Et fald på over 90% er ekstremt, siger han til Altinget.dk.

John Klausen peger på, at det store fald i Faaborg-Midtfyn Kommune enten skyldes en ekstraordinært stram praksis, eller at man kommer fra en meget lemfældig tildeling.

Konstitueret arbejdsmarkedschef i kommunen, Christel Scott, angiver netop et højt udgangspunkt som hovedforklaring på det store fald.

- Inden pensionsreformen var vi en af de kommuner, der lå højt i forhold til vore nabokommuner, siger hun til Altinget.dk.

Hun tilføjer, at man forventer en vis stigning i antallet af tildelte førtidspensioner fremover, fordi en række personer, der er i ressourceforløb vil ende med at få tildelt pension, fordi de viser sig ikke at kunne klare et arbejde.