Fynsk bankfond trues af retssag

Fonden for Sparekassen Faaborg har tabt en sag til Tønder Bank. Det sætter spørgsmålstegn ved, om fonden kan lukke i god ro og orden.

I mange år var Fonden for Sparekassen Faaborg storaktionær i Sparekassen Faaborg.

Fonden var selvstændig ejendomsbesidder, og den kunne hjælpe sparekassen med at overtage nødlidende projekter, så det ikke belastede sparekassen.

Men i forbindelse med finanskrisen kom fonden selv i store vanskeligheder, og da Sparekassen Sjælland overtog Sparekassen Faaborg - nu Sparekassen Fyn - blev det besluttet stille og roligt at lukke fonden ned, så alle kreditorer fik deres penge.

Solvent likvidation hedder det i finans-jargon.

Helt så let er det ikke gået.

Da Tønder Bank gik ned, forlangte konkursboet, at Fonden for Sparekassen Faaborg skulle garantere for de lån på 25 millioner kroner, som man havde ydet banken.

Det nægtede fonden, men nu har man tabt i byretten, og fondens likvidator Jess Gregersen vil nu have sagen prøvet i landsretten.

Taber man også her, kan det være usikkert, om man kan gennemføre likvidationen og svare alle sit, fremgår det af fondens regnskab.

"Retssagen kan skabe tvivl om likvidationen kan gennemføres som forudsat, og likvidator foretager derfor kun dispositioner i forhold til daglig drift og dispositioner, der ikke forrykker kreditorernes stilling", hedder det i 2015 regnskabet fra fonden. 

Samlet havde sparekassens fond lånt 300 millioner kroner ud til i alt 10 danske pengeinstitutter, og da banker begyndte at kollapse fra en ende af, var den type lån pludselig blevet meget risikable.

I 2010 besluttede fonden derfor at sælge lånene.

Køber var finansselskabet DMC Finans, der dog som betingelse for at overtage lånene fik indføjet i aftalen, at sparekassens fond fortsat kautionerede, hvis kapitalbeviserne skulle blive værdiløse.

I Tønder Banks sidste regnskab kan man da også se, at det er DMC Finans, der står som långiver. 

En højesteretsdom fra oktober 2011 har tidligere slået fast, at finansieringsselskabet DCM Finans - og dermed sparekassens fond - fortsat hæftede for et lån på 50 millioner kroner, som Ringkøbing Bank bragte med over i fusionen med Vestjysk Bank.

Fonden for Sparekassen Faaborg har en negativ egenkapital på 104 millioner kroner. I løbet af 2015 har man solgt ejendommene i Spar Fyns Ejendomsselskab og Spar Fyns Ejendomsselskab til Sparekassen Fyn, hvilket har medvirket til et overskud i 2015-regnskabet på 18 millioner kroner før skat.

Advokat fra Ret & Råd Jess Gregersen har ikke umiddelbart nogen kommentarer til sagen.

- Der verserer en sag for retten og den kan jeg ikke udtale mig om, siger han i en mailkommentar.

Der er ikke fastsat nogen dato for sagen i landsretten.