I det fynske folks tjeneste

Fyringer på vej til Danmarks JordbrugsForskning i Årslev

På grund af driftsunderskud er Danmarks JordbrugsForskning nødt til at fyre omkring 50 medarbejdere. Det kommer til at få konsekvenser for den lille forskningsenhed i Årslev.

Kede af det

I Årslev skal omkring 5 medarbejdere kigge sig om efter andet arbejde. 
 
- Vi er meget kede af det, da det bliver folk med meget store kompetencer, der bliver afskediget. Men det er vilkårene, siger Just Jensen, direktør Danmarks JordbrugsForskning. 

30 millioner

Danmarks JordbrugsForskning skal spare omkring 30 millioner kroner. Driftsunderskuddet skyldes til dels manglende forskningsbevillinger og manglende indtjening.

- Det er selvfølgelig beklageligt, og det er ikke et særlig godt budskab i disse tider, hvor Danmark skal styrke forskningen, siger Just Jensen. 

Nedskæringerne vil komme til at berøre forskningscentre i Foulum, Årslev, Bygholm, Flakkebjerg og Sorgenfri.