Glæde over købstilbud fra Sparekassen Sjælland

Selvom Sparekassen Sjælland måske bliver ejer af Sparekassen Faaborg, er der stor glæde hos det fynske pengeinstitut.

- Det er en god dag for vores fynske pengeinstitut. Vi kan nu bevare Sparekassen Faaborg som et fynsk pengeinstitut, og vi har fået styrket vores kapitalgrundlag, så vi kan fortsætte på Fyn som nu, siger Claus Sejling, der er administrerende direktør i Sparekassen Faaborg.

Sparekassen Sjælland har tilbudt de 11.500 aktionærer at købe aktierne til kurs 175, hvilket er noget over den aktuelle kurs, men langt under den kurs som mange aktionærer måtte give for deres aktier for få år siden. Hvis aktionærerne siger ja til købstilbuddet, vil Sparekassen Faaborg fremover være ejet af Sparekassen Sjælland.

- Det kommer ikke til at betyde noget. Vi fortsætter med vores eget navn, og der bliver med garanti ikke ændret på vores skilte. Der er heller ingen aktuelle planer om at nedlægge filialer eller afskedige medarbejdere. Så jeg synes, at det er en god dag for både pengeinstituttet, aktionærerne og kunderne, siger bestyrelsesformand i Sparekassen Faaborg, Allan Hansen.

Sparekassen Faaborg forsøgte for to år siden forgæves at indgå en fusion med Svendborg Sparekasse, og siden da har Sparekassen Faaborg været truet af manglende kapital.

- Vi har haft en kapitaludfordring og den er nu løst på den bedst tænkelig måde. Sparekassen Sjælland er en stærk bank med et solidt kapitalgrundlag, og det kan vi nu nyde godt af, siger Claus Sejling.

Både Sparekassens direktion og en samlet bestyrelse anbefaler, at de 11.500 aktionærer siger ja til købstilbuddet fra Sparekassen Sjælland.

- Mange har købt til en langt højere kurs, men da var tiden også en anden i den finansielle sektor. Men i forhold til det marked der er nu er det et fordelagtigt tilbud vores aktionærer har fået, siger Allan Hansen.