Hvad skal slagterigrunden i Faaborg bruges til?

Det spørgsmål vil Faaborg-Midtfyn Kommune tage hul på at besvare i løbet af foråret 2015 med henblik på at have en plan klar, når slagteriet ved havnen i Faaborg lukker i 2016.

Kommunen vil gerne inddrage borgere, erhvervsliv og foreninger i arbejdet.

Derfor vil der blive holdt en række informations- og ideudviklingsmøder, hvor alle får mulighed for at lufte ønsker og ideer.

Planen er, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvilke aktiviteter, der skal arbejdes videre med, til efteråret 2015.

Derefter tages der fat på at lave en udviklingsplan for hele Faaborg Havn.

Den skal blandt andet omfatte klimasikring, miljøforhold, havnens funktionalitet og visuelle udtryk.

- Det er et vigtigt og centralt areal, vi nu skal til at planlægge, siger borgmester Christian Thygesen, Venstre.

Derfor håber han at rigtig mange vil engagere sig i arbejdet.

Her kommer siden Udvikling af slagterigrunden i Faaborg