Hvidkilde-allé under lup

Nu skal striden om Hvidkilde-træernes helbredstilstand afklares. Vejdirektoratet lader de næste tre uger hvert eneste træ i alléen analysere.

Vejdirektoratet iværksætter fra på mandag og tre uger frem nok en analyse - denne gang af hvert eneste træ i den 150-200 år gamle allé bestående af lindetræer og hestekastanjer.

Hvis diagnosen herefter lyder på rådne, livsfarlige træer, som truer trafiksikkerheden på strækningen ud for Hvidkilde Gods, vil der blive beskåret eller fældet øjeblikkeligt.
- Træerne tilhører Vejdirektoratet, og hvis de udgør en sikkerhedsrisiko, er vi jo nødt til at gribe ind, siger projektleder Kresten Lysholdt-Andersen fra Vejdirektoratet til Fyens Stiftstidende.

Blandt Vejdirektoratets mulige løsninger hører fældning af den karakteristiske allé, anlæggelse af en dobbeltsporet cykelsti og udplantning af nye rækker lindetræer.

En plan, som Hvidkilde-greven Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet vender sig kraftigt imod.