I det fynske folks tjeneste

Jernbane bliver til natursti

En årelang debat er endegyldig slut. Skinnerne på den gamle jernbane mellem Ringe og Korinth bliver i disse dage klippet i stykker og fjernet meter for meter.

03:39

En årelang debat er endegyldig slut. Skinnerne på den gamle jernbane mellem Ringe og Korinth bliver i disse dage klippet i stykker og fjernet meter for meter.

En årelang debat er endegyldig slut. Skinnerne på den gamle jernbane mellem Ringe og Korinth bliver i disse dage klippet i stykker og fjernet meter for meter.

En årelang debat er endegyldig slut. Skinnerne på den gamle jernbane mellem Ringe og Korinth bliver i disse dage klippet i stykker og fjernet meter for meter.

En årelang debat er endegyldig slut. Skinnerne på den gamle jernbane mellem Ringe og Korinth bliver i disse dage klippet i stykker og fjernet meter for meter.

1 af 5

Store entreprenør-maskiner fra Odense-firmaet Kabell bliver de sidste til at bruge skinnerne mellen Ringe og Korinth.

De store maskiner klipper jernbaneskinnerne over og fjerner dem stykke for stykke. Skinnerne genbrugt til nyt jern og svellerne bliver brændt af i et fjernvarmeværk.

Godt 800 meter skinner forsvinder hver dag og om få uger er der slut. Så er jernbanen mellem Ringe og Korinth fortid.

De sidste skinner er efter planen væk i slutningen af juni

Flere foreninger kæmpede til det sidste for at bevare banen. Visionen for foreningen Langs banen var at gøre banen til en kulturarvs-bane fra Ringe til Faaborg, men politikerne valgte i sidste ende naturstien i stedet.

Budget på 15,9 millioner kroner

Naturstyrelsen Fyn er i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune i fuld gang med at anlægge en 16 kilometer lang natursti på den nedlagte jernbanestrækning Ringe - Korinth.

Formelt skete overdragelse fra Transportministeriet til Miljøministeriet først sidste år, men Naturstyrelsen Fyn har planlagt projektet gennem de sidste to år.

Budgettet for naturstiprojektet er 15,9 millioner kroner. Heraf bidrager Arbejdsmarkedets Feriefond med 11,2 millioner kroner. Naturstyrelsen bidrager med millioner kroner, og Faaborg-Midtfyn Kommune med 1,7 millioner kroner. Der er desuden søgt om et tilskud på 1 million kroner. fra Tips- og Lottomidler.

Cykel og ridesti

Den 16 kilometer lange jernbanestrækning skal omdannes til en natursti, som skal kunne benyttes af gående, cyklister og folk til hest.

Der er nedsat en følgegruppe med omkring 20 deltagere, der repræsenterer turist-, natur- og frilufts-organisationer, lokalråd og naboer.

Jernbanens kulturmiljø skal nu formidles og vil være synligt, da der igennem hundrede års jernbanedrift er skabt et særligt kulturmiljø.

Blandt andet bevares kilometersten, gamle led, skilte langs sporet og mark-overgange. Og skinne-strækninger bevares ved flere stationsbygninger.

Den 22. juni klokken 19.00 på Espe skole er der borgermøde om, hvordan den nye natursti skal udformes.

Historien

Ringe-Faaborgbanens åbnede 31. marts 1882 efter to års byggeri.

Sydfynske Jernbaneselskab stor for driften. Banen fik hurtigt en stor betydning for trafikken på Sydfyn.

I 1914 kørtes 11 persontog i hver retning. I 1933 var dette antal 15 i den ene retning og 17 daglige tog i den anden retning. Dertil kom en del godstog.

I 1949 blev driften overtaget af Staten, og i 50’erne blev baneanlægget renoveret.

Passagertrafikken stoppede i 1962. Godskørsel mellem Korinth og Faaborg ophørte i 1987. Veterantogskørsel blev startet op i 1989.

Fyns Amt købte strækningen Korinth–Faaborg i 1991. Godskørsel mellem Ringe og Korinth ophørte 1. april 1997.

Kilde: Midtfynsbanen