Konservativ erstatter Heitmann

Folketingsmedlem Jane Heitmann søger nu om orlov fra kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Venstrekvinden bliver afløst af en konservativ politiker.

Jane Heitmann har dobbeltmandat, da hun både medlem af Folketinget og af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det giver hende nu problemer, da hun er sundhedsordfører for Venstre, og da Sundhedsudvalget holder møder om tirsdagen kan hun ikke samtidig deltage i kommunalbestyrelsesmøderne i Faaborg-Midtfyn Kommune om tirsdagen. 

- Der har været et folketingsvalg, der betyder, at jeg har fået nye poster i Folketinget og jeg er blandt andet blevet ordfører indenfor sundhedsområdet og med det følger en række forpligtelser. For, at jeg kan passe dem, må jeg søge orlov. Jeg kan ikke være to steder på en gang. Møderne i sundhedsudvalget starter klokken 14 og derfor har jeg svært ved at være i Faaborg eller Ringe klokken 17, hvor møderne starter, siger Jane Heitmann.

Jane Heitmann søger orlov fra 1. januar og et halv år frem, og selvom hun er medlem af partiet Venstre bliver hendes plads i kommunalbestyrelsen overtaget af Andreas Møller fra De Konservative, da han siden kommunalvalget i 2013 har skiftet parti. 

Selvom Heitmann altså i halvt ikke kan varetage begge poster, mener hun, at det giver god mening både at være medlem af Folketinget og en kommunalbestyrelse.

- Jeg har stor glæde af at sidde begge steder og vil gerne holde fast i det. Hvis logistikken går op giver det mening at sidde begge steder – og det tror jeg også at lokale virksomheder og borgerne har stor glæde af, siger hun.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgningen om orlov til det næste kommunalbestyrelsesmøde i Faaborg den 8. december. Jane Heitmann har samtidig stillet forslag om at møderne i kommunalbestyrelsen bliver flyttet til om mandagen efter sommerferien.