Korinth fastholder elever med Facebook

Facebook er et vigtigt redskab for Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth. Det binder elevrne sammen.

På Dalum Landbrugsskole i Korinth er ikke tivivl om, hvad der er det vigtigste brændstof for at få et god skoletid.

- Det er essentielt, at man har nogle gode kammerater som man støtte sig til, når man skal igennem sin uddannelse. Det er vigtigt, at man har nogen man kan snakke med og man har det godt med, siger Christine Nielsen, der går på grundforløbet.

Og den tråd tog lærerne op, da de målrettet begyndte at bekæmpe det store frafald.

Et af initiativerne var at knytte bånd mellem eleverne via et socialt netværk på Facebook.

- Det er lettere at komme ind i en ny uddannelse, hvis man oplever at andre har samme bagrund, samme tvivl måske også, om det er det rigtige, man har valgt, siger studievejleder Jeanette Glasdam.

Det sociale netværk knytter eleverne sammen både under skoleopholdet og når de bliver spredt ud på forskellige praktiksteder. Og det bidrager også til det faglige.

Og for eleverne går det social og faglige fint i spænd.

- Man kan lægge noget ind (på Facebook, red.), hvis man laver et eller andet galt, og så kan man få sine kammerater eller medelever til at fortælle, hvad man lige har gjort galt og så hjælpe hinanden på den måde, fortæller Asmus Madsen, der også går på grundforløbet på landbrugsskolen i Korinth.