Kunstbænken i Ringe kommer

Natur- og Miljøklagenævnet giver tilladelse til at opføre en omstridt kunstbænk på bredden af Ringe Sø ved Nordagerskolen.

Da planerne om at bygge en kunstbænk ved Ringe sø kom frem i vinter, skabte det stor harme i dele af byens befolkning.

Der blev indsamlet 800 protestunderskriftern og afholdt stormfulde borgermøder.

Alligevel gav Faaborg-Midtfyn Kommune dispansation fra søens søbeskyttelseslinje

Det førte til at Foreningen til Ringe Søs beskyttelse klagede til Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet besøgte søen for to uger siden og onsdag gav de enstemmigt grønt lys for bænken.

I afgørelsen hedder det blandt andet at de rekreative og kunstneriske interesser kan bære en dispensation.

Nævnet finder ikke bænkens placering og udformning skæmmende, da området har karakter af bynært rekreativt område.

Det betyder, at arbejdet med at opføre bænken kan gå igang.

Statens Kunstråd har lovet at støtte projektet med en million kroner.