Landskabspris til skov i Ringe

Skovrejsningsprojekt ved Ringe får hæder af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Skoven på Midtfyn har forvandlet 120 hektar landsbrugsjord til ny en ny skov, der på længere sigt skal vokse sig større. Bag beplantningen står Naturstyrelsens og Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Den nye skov har givet et kvalitetsløft for området ved Ringe. Der er nu kommet en sammenhængende, bynær skov, der skaber landskabelig helhed og variation i oplevelsesmulighederne i området, siger Peter Flindt Jensen, der er formand for By og Land Midtfyn, der er den lokale afdeling af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Naturstyrelsen har plantet træerne og står for at passe skoven. Faaborg-Midtfyn Kommune har betalt halvdelen af udgifterne til køb af jorden, mens styrelsen har indkøbt den anden halvdel.

- Vi har arbejdet ihærdigt på at plante en attraktiv skov med mange forskellige træer, stier og græssende dyr. Vi er derfor meget stolte af at have fået anerkendelse for, at den nye skov skaber værdi for Ringe, for borgerne og for kommunen, sagde skovrider Søren Strandgaard fra Naturstyrelsen på Fyn.