Mere PCB på skole efter PCB-renovering

For et års tid siden blev en del af Carl Nielsen Skolen i Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret efter et forhøjet fund af giften PCB i luften. Nu er målingerne blevet gentaget - og resultatet er nedslående.

De første målinger blev lavet for et år siden, og den gang blev der fundet et indhold på PCB, der svarer til 800 ng/m3. Sundhedsstyrelsen kræver indsats hvis PCB indholdet ligger mellem 300-3000 ng/m3.

De nye målinger er foretaget over ni gange, og nu viser resultatet, at der er 1150 ng/m3 - alstå væsentligt over niveauet før renoveringen.

- Resultaterne af undersøgelsen er overraskende, fordi de viser, at værdierne for PCB ikke ligger lavere, som vi var blevet stillet i udsigt efter renoveringen. Nogle af tallene er rent faktisk højere, siger direktør Annalise Horster fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Men selvom PCB-indholdet i de berørte afdelinger altså er steget, så mener kommunen ikke, at renoveringen har været uden effekt.

- Det er ret nyt, at man gør noget for at reducerer PCB indholdet i luften, så erfaringerne og anbefalingerne er endnu ikke entydige. Vi kan for eksempel se, at Sundhedsstyrelsen for nylig har fjernet tidsfristen for at lave handleplaner, når PCH-indholdet er mellem 300 og 3000 ng/m3. Og vi kan se, at der er usikkerhed om, hvor hurtigt man ser en effekt efter en renovering, siger afdelingsleder Olav Bojesen.

I følge embedslægen kan forklaringen på det stigende PCB-indhold også være det var varme vejr.

- Målingerne er meget temperaturfølsomme," siger afdelingsleder Olav Bojesen. "På grund af den varme sommer blev der målt 25-27 grader i lokalerne og det kan faktisk give en fordobling af værdierne. Vi har derfor brug for at gennemføre en ny måling, der giver os et mere reelt billede, siger Olav Bojesen.

Kommunen vil nu gentage målingerne på et senere tidspunkt for at teste indholdet af PCB på et andet grundlag. Samtidig fastholder skolen et forhøjet rengøringsniveau i de berørte lokaler.