Museer i skilsmisse

Museerne på Langeland og i Faaborg-Midtfyn Kommune er på vej hver til sit. Mandag skal politikerne på Langeland tage stilling til Øhavsmuseets fremtid.

Siden 2010 har Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommuner arbejdet sammen om museumsaktiviteterne i Øhavsmuseet.

Men på grund af uenighed om fremtidens økonomi, indstiller et flertal i økonomiudvalget på Langeland, at kommunen forlader samarbejdet.

Langeland har ønsket at fordele fællesudgifterne efter kommunernes indbyggertal og ikke som hidtil, hvor udgifterne er blevet delt ligeligt. Men det forslag kunne kommunerne ikke blive enige om.

Hvis Kommunalbestyrelsen på Langeland beslutter at forlade samarbejdet om Øhavsmuseet, går Langeland Kommune i gang med at etablere et nyt kommunalt museum. Det kræver så godkendelse af Kulturstyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune beklager

Faaborg-Midtfyn Kommune beklager, at Langeland ønsker at udtræde af Øhavsmuseet.

- Det er med stor ærgrelse, at vi må konstatere, at Langeland Kommune til august formentligt formelt beslutter at forlade Øhavsmuseet for i stedet at genetablere et rent lokalt kultuhistorisk museum på Langeland, udtalte borgmester Christian Thygesen i en pressemeddelelse 18. juni.

Der her også i medierne været fremført kritik i at Øhavsmuseet trak ressourcer fra Langeland til Faaborg, og at lederen af museet arbejdede mere for Faaborg-Midtfyn end Langeland. Men det afviser Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det har absolut ikke har noget på sig, og vi har i Faaborg-Midtfyn fortsat fuld tillid til, at museets chef, Peter Thor Andersen har delt sol og vind retfærdigt, siger kommunaldirektør Benny Balsgaard fra Faaborg Midtfyn i samme pressemeddelelse.

Sagen er på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet på Langeland mandag.