I det fynske folks tjeneste

Musikskole døjer med social slagside: Nu sætter de prisen ned

Musikskolen i Faaborg-Midtfyn sætter taksten ned med 15 procent fra det nye skoleår. Målet er at reducere frafaldet og at rette op på den sociale slagside, der i dag præger elevsammensætningen.

Faaborg-Midtfyn Kommune sætter musikskoletaksten ned med 15 procent fra næste skoleår. Billedet her er fra Odense Musikskole. Arkivfoto.

Det er for dyrt at gå i musikskole i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs også Fynsk musikskole vinder fornem pris

Det er konklusionen i en undersøgelse, som musikskolen i Faaborg-Midtfyn selv fik foretaget sidste efterår blandt nuværende og tidligere musikskole-elever.

Og det har nu fået kommunens kommunalbestyrelse til at sætte musikskoletaksten ned med 15 procent fra næste skoleår.

Det skete på seneste kommunalbestyrelsesmøde 11. juni.

Prisnedsættelsen skal blandt andet rette op på den sociale slagside i elevsammensætningen, som musikskolen har oplevet. Eleverne i musikskolen kommer nemlig overvejende fra veluddannede familier, som må formodes at have lidt flere penge at gøre med.

Og det er ikke meningen.

- Der er en social slagside i elevsammensætningen på musikskolen, der kolliderer med Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning om at skabe bedst mulig adgang for borgerne til kultur og til at indgå i lærende fællesskaber. 

Sådan står der i referatet fra kommunalbestyrelsens seneste møde.

Dyr kommune

Konkret betyder takstnedsættelsen, at en musikskoleelev, der i dag går til soloundervisning og sammenspil en gang om ugen vil spare 57 kroner om måneden.

 Der er en social slagside i elevsammensætningen på musikskolen, der kolliderer med Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning om at skabe bedst mulig adgang for borgerne til kultur og til at indgå i lærende fællesskaber. 

Fra referatet på seneste møde i kommunalbestyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilsvarende vil prisen for deltagelse i instrumental holdundervisning blive reduceret fra 270 kroner om måneden til 230 kroner om måneden.

Når taksterne sættes ned fra det nye skoleår, nærmer musikskolen i Faaborg-Midtfyn sig de øvrige kommuners takstniveauer. Hidtil har kommunen nemlig ligget blandt de dyreste på Fyn.

- Som det fremgår vil Faaborg-Midtfyn Musikskole ved at sænke taksterne med 15 procent blive markant mere konkurrencedygtig. Der vil dog fortsat være musikskoler, for eksempel på Langeland, hvor taksterne er lavere, står der i byrådsreferatet.

Musikskole håndterer selv økonomien

Musikskolen estimerer selv, at takstnedsættelsen vil reducere indtægterne med 310.000 kroner. De seneste års regnskab for musikskolen viser imidlertid, at budgettet ikke er blevet brugt fuldt ud, idet indtægterne stort set er blevet fastholdt til trods for, at musikskolen har haft lavere lønudgifter.

Derfor estimerer musikskolens ledelse, at takstnedsættelsen kan finansieres inden for den nuværende kommunale driftsbevilling.

På sigt håber musikskolen, at takstnedsættelsen vil lokke flere elever ind. Dermed kan udgiften ved takstnedsættelsen gå hen og blive mindre på sigt.

Udover de foreslåede takstnedsættelser vil musikskolens ledelse og medarbejdere arbejde videre med at udvikle på andre tiltag, der også kan bidrage til at imødegå en social slagside i elevgruppens sammensætning og øge det samlede elevtal.

Aktiviteterne er for eksempel andre former for holdundervisning samt aktiviteter med mere fokus på det sociale og fællesskabende aspekt ved at deltage i en fritidsaktivitet.

Læs også Musikskole laver musik- og kulturhus