Naboer til biogasanlæg protesterer

Mens et kommende biogasnlæg i Heden på Midtfyn er godt for miljøet, så frygter naboerne omkring det nye anlæg, at deres huse vil rasle ned i værdi.

Naboerne har ikke noget imod biogasanlægget, men vejen til og fra anlægget er efter naboernes mening blevet placeret alt for tæt på deres boliger, som vil blive plaget af støj fra den ventede mængde tung trafik til og fra anlægget.

Anlægget i Heden vest for Ringe bliver det største på Fyn.

De lokale landmænd skal årligt levere omkring 285.000 tons husdyrgødning og 75.000 ton biomasse til anlægget

Med det nye anlæg vil udledningen af CO2, kvælstof og metan blive nedbragt betydeligt